‘Cultoeren’ - Gespreksavond Cultuurbeleid met Marius Meremans

23 maart 2016 tot 1 december 2020

‘Cultoeren’ - Gespreksavond Cultuurbeleid met Marius Meremans

Heb jij je ook al afgevraagd of de Vlaamse overheid lokale bibliotheken wil afschaffen, hoe Vlaams bewustzijn te rijmen is met cultuurbeleid en of er geen kaalslag komt in het culturele veld? Op deze en andere vragen gaan we in gesprek met Vlaams Parlementslid, Marius Meremans (N-VA).

Meremans zit voor N-VA in de Vlaamse commissie Cultuur – Jeugd – Sport - Media en volgt dagelijks het brede cultuurbeleid op. Met zijn roadshow ‘Cultoeren’ wil Meremans zijn visie over cultuur, geïnspireerd vanuit de culturele erfenis van de Vlaamse beweging met een open geest naar de toekomst, uitdragen.

‘Cultoeren’ houdt halt op verschillende locaties in Vlaanderen. In het eerste deel van de avond geeft Meremans een beknopt overzicht van het cultuurbeleid. Vervolgens gaat het parlementslid graag in debat met het publiek. Aan de hand van discussievragen en prikkelende stellingen, wordt het debat op gang gebracht. De relevante suggesties uit het publiek neemt Meremans mee naar de parlementen in Brussel.

Meer info over Cultoeren: marius.meremans [at] n-va.be of 02 552 42 24