Aankondigingspolitiek van de stad Dendermonde

Door Marius Meremans op 15 december 2016, over deze onderwerpen: Regionaal Werk

Alice Nahon verwoordde het volgende :” ’t is goed in eigen hert te kijken, voor het slapengaan “

En als we in het hert van dit bestuur kijken moeten we constateren dat er veel gepraat is, veel aangekondigd , veel gepowerpoint , veel aangekondigd maar nu we stilaan het einde naderen van deze legislatuur, zien we vrijwel weinig boter bij de vis , weinig realisaties.

Maar er is een troost: De gouden medaille van de effectieve realisaties op het terrein is echt te hoog gegerepen , maar een vermelding in het Guinness Boek over talloze ambitieuze plannen daar wil ik echt voor tekenen. Het is al aangehaald door de collega’s maar de thema’s in 2012 zijn dezelfde thema’s van 2018

Dorpsplein Oudegem, er staat geen nieuw rusthuis in Baasrode, parkeren en mobiliteit blijft een pijnpunt en wie beweert dat we echt met een boost voor de middenstand bezig zijn met louter het voetpad te herstellen, wat vlaggetjes te hangen, en zieke bomen te vervangen – daarmee red je het niet dus..

Studies kunnen heilzaam zijn en nuttig, maar toch krijgen we de indruk dat de aankondiging van een studie een leuk artikel is maar als er daarna geen uitvoering komt lijkt het spelen voor de tribune zonder scoren. Niettemin hebben we al gelezen ( bij de sp.a vrienden ) en gehoord in de reacties van schepenen dat het uitblijven van realisaties te wijten is aan het feit dat de Vlaamse overheid de facturen doorschuift naar de gemeenten en steden, en dat daardoor investeringen uitblijven. Maar dit zou dan in de eerste plaats moeten gelden voor alle steden en gemeenten, uiteraard.

Maar betekent dit dan dat er vanuit Vlaanderen niet wordt geïnvesteerd in onze stad? Wel integendeel!

Een van de belangrijke inkomsten van de stad is het gemeentefonds – wel we constateren volgende cijfers :
In 2015: 11 315 937
In 2016: 11 747 098
In 2017: 12 249 545

Of een stijging van een klein miljoen euro over drie jaar

Waar heeft Vlaanderen dan nog in geïnvesteerd?

Wegen en verkeer ( Dendermonde):

-n41: studie doortrekking 300 000 euro ( om tegemoet te komen aan opmerkingen Raad van State )
-n41: hamme-vlassenbroekbrug aanleg fietspaden 1500 000
-n470 : structureel onderhoud fietspadenproject en herinrichting kruispunt met n446 900 000
-n406: ontsluiting vpk  1500 000
-Fietspadennetwerk: 1700 000
-Mechelse poort: 6000 000   - wordt nog gerealiseerd 2018 -2019 (tunnels,..)

Rugby: multifunctioneel sportcomplex 353 000

Dossier zwembad: Stad vraagt ondersteuning 500 000 euro van Muyters

Kernversterking: studie over de stationsomgeving 72 000

Tegemoetkoming opvang vluchtelingen : 42 000 euro

Restauratie stadhuis/Lakenhalle  : 696 000 euro

Ik vrees dat mijn opsomming onvolledig is, maar het toont aan dat Vlaanderen mee –investeert in onze stad en haar als regionaal centrum ook ondersteunt. Niettemin moeten we constateren dat investeringen en ze zijn hier reeds opgenoemd, waar de stad het grotendeels op eigen financieel houtje het moet rooien maar toch ook broodnodig zijn, wel aangekondigd worden en nadien fungeren als onderdeel van een lijstje.

De to do ‘s of ‘the bucket list‘ van de stad wordt daardoor wel erg lang – en dit stadsbestuur lijdt aan wat bij sommige leerlingen wij catalogeren onder ‘uitstelgedrag‘

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is