De jacht op God

Door Marius Meremans op 21 december 2016

In mijn column reageer ik op de nieuwe beeldenstorm.

Er zullen ook in 2017 een aantal zekerheden blijven bestaan: de Sint die opnieuw langskomt, Kerstmis dat wordt gevierd, er zal weer veel volk langs de weg staan bij de voorjaarskoersen én het regent zonder twijfel in Vlaanderen tijdens de zomer – ook aan de kust trouwens.

Nu we in de directe aanloop naar de kerstdagen zijn, moeten we ons hoeden dat er na de aanval op Zwarte Piet er niet al te veel kerststalletjes sneuvelen – kwestie van niemand voor het hoofd te stoten. Uw dienaar kijkt al met enige argwaan naar Nieuwjaar, want het wordt al moeilijker om vrouwen de hand te schudden volgens mevrouw Keytsman van Unia, dus waag ik me op glad ijs bij eventuele nieuwjaarskussen. Bij dezen wil ik me al uitgebreid hiervoor verontschuldigen aan de dames onder ons.

Wat ook een duidelijke certitude is voor 2017, is het feit dat leden van Open Vld er opnieuw in zullen slagen zichzelf tegen te spreken, in 2016 is dat nog van recente aard. We mochten onlangs in november vernemen dat Jong VLD met een lumineus idee op de proppen kwam: het godsdienstonderwijs moet verbannen worden uit de scholen en daarmee ook direct 300 miljoen euro bespaard. Jong VLD-voorzitter Maurits Vande Reyde zag onmiddellijk zijn marktwaarde stijgen door diverse verschijningen in de media. Misschien kan hij ook zijn politieke carrière een boost geven, want de clan-De Gucht beloont elke aanval op het vrij onderwijs – ongetwijfeld te wijten aan een trauma van vader Karel, die dat ook genetisch heeft overgeplant op zoonlief.

Maar wat blijkt? Op 31 augustus schreef Jonas Veys, die toen politiek secretaris van Jong VLD was, iets totaal anders in een opiniestuk in De Morgen waarbij hij stelt dat een meer inhoudelijke benadering van het rooms-katholicisme zoals vooropgesteld door bisschop Bonny best oké was en een betere kennis van de christelijke godsdienst best verhelderend kan werken. Hiermee ging hij in tegen het standpunt van volksvertegenwoordiger Jean-Jacques De Gucht die eerder daarover zijn duivels ontbond. Maar kijk, de schapen lopen terug in de pas en moet Jong VLD dan toch weer aan de bak en het vak godsdienst aanvallen. De clan-De Gucht kan opnieuw ademhalen, en de logebroeders kunnen dan weer goedkeurend knikken bij het uitvoeren van de obligate rituelen.

Laten we toch even de cijfers erbij halen: het vrije katholieke net ontvangt meer dan 735 000 leerlingen, terwijl het GO! onderwijs verschaft aan 190 000 jongeren. Concreet betekent dit dat eigenlijk een ruime meerderheid van ouders sowieso kiest voor het vrij onderwijs waar het vak godsdienst gewoon verplicht is, en ook in het GO! kiest een deel voor het vak godsdienst waarbij we een stijging constateren van leerlingen die islam volgen op school. Dit wordt de ouders niet opgelegd, het is een vrije keuze waarbij je kan kiezen voor het volgen van een godsdienst of gewoonweg niet – in dat geval kies je voor het vak ‘zedenleer‘ (waarbij we een achteruitgang constateren) of kan je een ‘vrijstelling‘ vragen als ouder.

Onlangs fulmineerde Gwendolyn Rutten dat de overheid zich te veel bemoeide en te veel regeltjes oplegde aan de burger. Welaan, acht Open Vld nu diezelfde burger zo dom dat die niet in staat is zelf een keuze te bepalen? Ik kan de eventuele ongerustheid wegnemen: bij de leraars godsdienst moet ik nog de eerste tegenkomen die de evolutieleer in vraag stelt en homoseksualiteit is er al een hele tijd geen taboe meer. Integendeel in het vak godsdienst (in dit geval christelijk) wordt zelfs leerlingen aangeleerd om open en tolerant te staan ten aanzien van andere levensbeschouwelijke opvattingen. Laat ons hopen dat deze evolutie zich ook voordoet bij het onderrichten van andere godsdiensten.

Toch merken we dat nogal wat leerlingen ook te weinig hun gekozen godsdienst kennen, vandaar de oproep van de bisschop om met een werkgroep te starten die een actuele visie ontwikkelt rond godsdienstonderwijs in het vrije net. Net zoals Jonas Veys in zijn stuk verwoordde, is onze Europese samenleving gebouwd op christelijke waarden, het is dus ook maar logisch dat een verdieping in die christelijke achtergrond jongeren een duidelijker beeld geeft waar we in onze westerse samenleving voor staan. Dat heeft niets met het feit te maken dat je deze religie superieur acht, ook het christendom draagt een bloedige geschiedenis met zich mee, maar we zijn er wel in geslaagd om het christendom een plaats te geven in een geseculariseerde maatschappij en diezelfde plaats voorzien we voor gelijk welke andere godsdienst.

Stel dat Jong VLD zijn zin zou krijgen en godsdienst buiten de school wordt gehouden, dan krijg je godsdienstonderricht op andere plaatsen en wellicht niet door gekwalificeerde mensen en ook niet op een verantwoorde pedagogische wijze. Of zullen jongeren dan onderwezen worden door zelfverklaarde theologen die misschien door buitenlandse mogendheden gefinancierd worden? En gaat dat dan leiden tot betere kritische burgers?

Aangezien de oproep al weinig parlementsleden beroerde en de burger hier niet op zit te wachten kunnen we het best catalogeren onder ‘sof van de maand‘. Hopelijk krijgt Jong VLD in januari nog bezoek van de ‘drie wijzen‘ – als ze tegen dan het Driekoningenfeest ook al niet willen afschaffen … Hoewel we dat laatste misschien beter overlaten aan Abou Jahjah en Movement X – kwestie van de persaandacht wat te verdelen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is