Maatregelen tegen verloedering Oude Briel

Door Marius Meremans op 20 september 2019, over deze onderwerpen: Regionaal Werk

Het Dendermondse stadsbestuur wil dat er dringend maatregelen genomen worden om de verloedering van de Briel in Baasrode tegen te gaan. De Vlaamse Waterweg moet van de stad in actie schieten.

Omdat er al tien jaar een plan in opmaak is om van het gebied Briel een watergebonden industrieterrein met laad- en loskades te maken, werden al heel wat huizen aangekocht door de Vlaamse Waterweg. Een groot deel ervan werd zelfs al gesloopt. Wat rest is een verlaten buurt met nog maar enkele bewoners, die klagen over hangjongeren, vandalisme en een onveiligheidsgevoel. Leegstaande panden staan te verkrotten en onkruid tiert welig.

"Ik ben me zelf van de toestand in de Briel gaan vergewissen en heb daarna meteen contact genomen met de Vlaamse Waterweg", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Marius Meremans (N-VA). "Resultaat is dat er actie zal ondernomen worden om de buurt weer een beter aanzicht te geven. De Waterweg zal de huizen die het al verwierf, maar nog niet afgebroken heeft, beter afsluiten. De braakliggende percelen van wel al gesloopte huizen zullen opgeruimd worden en ingezaaid met gras. Sommige stukken zullen eventueel aangelegd worden als tijdelijke parking."

Ook de stad zelf zal actie ondernemen. "Voor delen van het openbaar domein die onze eigendom zijn, zullen we onze verantwoordelijkheid nemen", zegt Meremans. "Aan de politie is gevraagd om extra toezicht te houden aan deze site tegen vandalisme en andere overlast. Omdat recent een doorbraak in het project Briel geforceerd werd, met de opmaak van één nieuw centraal plan en nieuwe timing, zullen ook de bewoners binnenkort opnieuw geïnformeerd worden zodat ze weten waar ze staan." 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is