Eengemaakt bibliotheeksysteem voor heel Vlaanderen

Door Marius Meremans op 29 september 2017, over deze onderwerpen: Cultuur
Bibliotheek Dendermonde

De verschillende lokale- en provinciale bibliotheeksystemen (PBS) worden geïntegreerd in een Vlaams eengemaakt bibliotheeksysteem. Op die manier kunnen de verschillende bibliotheeksystemen vervangen worden door één modern, gemeenschappelijk systeem; kan de samenwerking tussen bibliotheken versterken; een betere dienstverlening aanbieden aan de leners; kan het onderhoud efficiënter en goedkoper gemaakt worden door schaalvoordeel en verder te innoveren. Kortom betere dienstverlening voor een lagere prijs.

Vanaf 1 januari 2018 zijn de provincies niet langer bevoegd voor persoonsgebonden bevoegdheden, waaronder ook het bibliotheekbeleid. Dit biedt de opportuniteit om goede projecten uit te rollen over heel Vlaanderen en zo te zorgen voor schaalvergroting. Burgers zijn in hun mobiliteit niet gebonden door provinciegrenzen, bibliotheken binnenkort ook niet meer.

Betere dienstverlening


Het centraal bibliotheeksysteem is onlangs heeft gegund aan het Nederlandse bedrijf OCLC/HKA. De lokale provinciale bibliotheeksystemen zullen in de loop der jaren getransfereerd worden in het centrale Vlaamse bibliotheeksysteem. Op die manier worden de muren tussen de alle bibliotheken in Vlaanderen gesloopt.

Het eengemaakt bibliotheeksysteem wordt een open, betrouwbaar, gebruiksvriendelijk en geïntegreerd softwaresysteem voor het consolideren van de stabiele werkprocessen in de bibliotheek:

  • Bestellen
  • Catalografie
  • Inventarisbeheer
  • Lenersadministratie
  • Uitlenen
  • Financieel beheer
  • Rapportage/statistieken

Goedkoper voor gemeenten


Naast de betere dienstverlening kunnen ook de kosten omlaag. Momenteel betalen gemeenten voor de deelname aan de provinciale platformen een jaarlijkse bijdrage aan het provinciebestuur. Afhankelijk van de provincie schommelt die bijdrage tussen 0,24 en 0,46 euro per inwoner. Voor het nieuwe eengemaakte bibliotheeksysteem, waarop de Vlaamse bibliotheken tussen 2018 en 2021 zullen worden aangesloten, kiest deze regering voor het laagste van de bestaande tarieven, nl. 0,24 euro per inwoner. Dit is dus een besparing voor vele lokale besturen.

Meremans: "Het eengemaakt bibliotheeksysteem is een perfect voorbeeld van hoe de afslanking van de provincies leidt tot een mooier Vlaanderen. Dit unieke project verbindt bibliotheken over heel Vlaanderen en zorgt voor kwalitatieve software. Daarnaast worden de lokale besturen gediend met een kostenverlaging. Kortom, een betere dienstverlening voor een lagere prijs. Ik roep de lokale besturen ook op om het vrijgekomen budget te herinvesteren in lokale cultuurinitatieven."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is