Eindelijk een gereglementeerde boekenprijs

Door Marius Meremans op 15 december 2016, over deze onderwerpen: Cultuur

We zijn er eindelijk, na een paar decennia in geslaagd om te komen tot geen vaste, maar een gereglementeerde boekenprijs. We gaan even terug in de tijd, niet zo heel ver terug. Onder ons, in De Schelp, vond in 2014 De Staat van het Boek plaats, een debat waarop een aantal collega’s ook aanwezig waren. Voor CD&V was dat toen nog de heer Paul Delva. We hebben daar toen gedebatteerd over de toekomst van het boek. Ik heb daar toen ook namens mijn partij beloofd dat wij zouden gaan voor een gereglementeerde boekenprijs. Om het te zeggen met de woorden van Hannibal van The A-Team – ik kijk altijd naar zeer boeiende feuilletons: “I love it when a plan comes together.” Ik ga geen sigaar opsteken, maar het is toch zo, ‘the plan has come together’.

We staan hier vandaag voor de goedkeuring van dit ontwerp van decreet over de gereglementeerde boekenprijs. Als Vlaams-nationalisten beschouwen wij cultuur als een heel hoog goed. Onze boeken, onze literatuur zijn daarbij zeer belangrijk. Waarom? Het is onze taal, onze ziel, onze geschiedenis, onze toekomst. Niets is zo verweven met onze identiteit als onze auteurs, als onze boeken. Is dit nu een mirakeloplossing? Zullen morgen alle problemen voor het boekenvak opgelost zijn? Neen, uiteraard niet. Dit hoort thuis in een ketting van maatregelen die we moeten nemen wanneer we het boekenlandschap willen verbeteren. Dit ontwerp van decreet is echter onontbeerlijk wanneer men die ketting wil vervolmaken.

Ik ben heel blij dat wij ook in de commissie op een heel grote eensgezindheid konden rekenen. Wat het amendement betreft, hebben we een oplossing gezocht. Voor bibliotheken gaan we voor 20 procent korting in plaats van 25 procent. Dat is een goede maatregel waarbij we rekening houden met de bezorgdheid van de bibliotheken en van de boekensector. Mijn uiteenzetting was eerder een kortverhaal dan een volumineuze roman. Ik wil u en de diensten danken dat we zo snel kunnen landen met dit ontwerp van decreet. De N-VA zal dit ontwerp van decreet volmondig steunen, dan kunnen we allemaal snel naar huis en nog een boek lezen. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is