Excessen in intercommunales worden aan banden gelegd

Door Marius Meremans op 22 juni 2017, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur

Op bais van een visienota van minister Homans zal het Vlaams Parlement concrete maatregelen nemen om de regels voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (intercommunales) te verscherpen. Op die manier willen we excessen onmogelijk maken. "Vanuit de N-VA willen wij het voortouw nemen in het terugdringen van politieke mandaten. Zo slankten we reeds de provincies af en kiezen we nu ook voor een serieuze inperking van het aantal mandaten in de raden van bestuur en een inperking van de presentiegelden", aldus Meremans. 

Naar aanleiding van de Publifin schandalen heeft minister Homans zich geangageerd om alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in kaart te brengen en oplossingen voor te stellen.

Nieuwe initiatieven:
 

  • De raden van bestuur mogen maar bestaan uit maximum 15 bestuurders.
  • Legale en extralegale vergoedingen kunnen nooit boven de totaalsom van vergoedingen van de minister-president liggen.
  • Er komen een aantal onafhankelijke bestuurders.
  • Maximum 2/3 van de bestuurders mogen van hetzelfde geslacht zijn.
  • Adviesraden (bv. auditcomité, personeelscomité,…) krijgen geen vergoeding meer
  • Presentiegelden voor alle intergemeentelijke structuren worden geplaffoneerd op 205 euro
  • Strengere eisen voor het oprichten van nieuwe privaatrechtelijke structuren.
  • Men moet verplicht een code van goed bestuur opstellen

Ook kleine gemeenten moeten de vinger aan de pols kunnen blijven houden
 

Meremans: "Ik ben blij dat men zich over alle partijgrenzen heen kan vinden in de vooropgestelde maatregelen. Intergemeentelijke samenwerking is bijzonder belangrijk voor de gemeenten. Met dit nieuwe kader willen we dus allesbehalve intergemeentelijke samenwerking ontmoedigen, het moet alleen gebeuren op een transparante en democratische manier. Naast het beperken van het aantal mandaten in de raad van bestuur willen we wel nog wijzen dat dit moet gepaard gaan met een versterking van de algemene vergadering. Op die manier kunnen ook kleine gemeenten de controle op grote samenwerkingsverbanden behouden."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is