Feest vieren mag, goed besturen moet

Door Marius Meremans op 16 oktober 2018, over deze onderwerpen: Regionaal Werk

Beste Dendermondenaar,

Op 14 oktober zijn de politieke kaarten goed door elkaar geschud. N-VA is quasi stabiel gebleven, waardoor wij de kans hebben gekregen om de stad mee te besturen. Hiermee schrijven we geschiedenis! Het is immers de eerste keer dat Vlaams-nationalisten zelfstandig als partij deel zullen uitmaken van een bestuurscoalitie te Dendermonde! 7078X bedankt!

We hebben er nooit een geheim van gemaakt dat een centrum-rechts bestuur onze voorkeur wegdroeg, en we zijn erg tevreden dat de kiezer dit mogelijk heeft gemaakt. Niettemin heeft de kiezer ook een duidelijk signaal gegeven en dat moet het nieuwe stadbestuur ernstig nemen.

Het nieuwe schepencollege telt 3 schepenen van N-VA: Marius Meremans, Els Verwaeren en Tomas Roggeman.
Marius wordt schepen van stadsontwikkeling, mobiliteit en leefmilieu. Els Verwaeren wordt schepen van Cultuur en Tomas Roggeman wordt schepen van sociale zaken en dierenwelzijn.

Meremans: “Een goed beleid staat of valt met een weldoordachte beleidsplanning. Onze beleidskeuzes rond mobiliteit moeten aandacht hebben voor fietsinfrastructuur en moeten diverse transportmogelijkheden binnen de stad met elkaar verzoenen. Ook op het vlak van ruimtelijke ordening moeten we gerichte keuzes maken met een evenwicht tussen investeringen en het vrijwaren van de schaarse open ruimte. Duurzaamheid, biodiversiteit en zorg voor het klimaat zullen daarbij onze leidraad zijn.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is