Geen symboolacties, oplossing Belle-Sas binnen handbereik!

Door Marius Meremans op 11 april 2016, over deze onderwerpen: Mobiliteit & verkeersveiligheid, Regionaal Werk, Toerisme
Sas Denderbelle

Ruim tweehonderd voorstanders van het behoud van de oversteek voor fietsers en voetgangers bij Belle Sas zetten zondag hun eis kracht bij met een fietstocht en actie onder het motto 'Minister mag ik oversteken, ja of neen?'. Politici dringen intussen aan op centen van de minister.

Een jaar geleden werd ook al actie gevoerd. Toen zag Waterwegen en Zeekanaal het behoud van de oversteek niet zitten uit veiligheidsoverwegingen, een standpunt dat bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) klakkeloos volgde. N-VA-streekparlementairen Marius Meremans en Goedele Uyttersprot gingen daarop in de voorbije maanden bij Weyts aankloppen. Met succes, want in tegenstelling tot het verleden, wil de Vlaamse regering nu middelen uittrekken voor een voetgangers- en fietsoversteek in de nabijheid van de sluis in Denderbelle.

“Tot 2020 garandeert minister Weyts - zich bewust van het gevaar van de huidige overgang - een tijdelijke en veiligere oversteek voor fietsers en voetgangers vlak bij de sluis door middel van een tijdelijke constructie. Tegelijk engageert hij zich om deels tussen te komen in de kostprijs van een nieuwe oversteek. Concreet betekent dit dat hij samen met de provincie een miljoen euro op tafel legt. Dendermonde en Lebbeke moeten dan elk maar vijftien procent van de totaalkost betalen. Die uitgestoken hand kan geen van beide afwijzen. Het zou de eerste belangrijke investering betekenen van de gemeente Lebbeke in Denderbelle”, zegt het Lebbeekse raadslid An Vervliet (N-VA).

“Niet met ons”, reageren zowel burgemeester François Saeys (Open VLD) als zijn Dendermondse collega Piet Buyse (CD&V). “We wisten al van in het begin dat het Vlaams gewest financieel zou tussenkomen. Het lijkt ons principieel rechtvaardig dat iemand die problemen creëert (vernieuwing van het sas zonder oversteek, red.), er ook financieel moet voor opdraaien. Belle Sas met de oversteek is een historisch gegeven. Een nieuwbouw afwentelen op de twee betrokken gemeenten, kan niet. Voor ons zou die tussenkomst te zwaar om te dragen zijn, voor de minister een stuk minder.” Buyse stelt dat Vlaamse steden en gemeenten geld wordt afgenomen en ziet in deze tactiek een aanzet om stadsgewesten te creëren. “Dat Weyts bij deze ingreep Aalst ( waar ook een oversteek over de Dender komt, gedeeltelijk door Aalst betaald, red.) als voorbeeld stelt, is ferm bij het haar getrokken. Daar bestond geen voetgangersbrug, tussen Mespelare en Denderbelle wel.” Saeys hoopt dat Weyts luisterbereidheid toont en niet alleen partijgenoten raadpleegt. “Vragen van Bart Van Malderen (SP.A) en
Freya Saeys (Open VLD) liet hij onbeantwoord. Met Dendermonde en Lebbeke had hij geen contact. Een minister is er nochtans voor iedereen.”

Bron: Nieuwsblad Dendermonde, PIERRE VAN ROSSEM

Bron: TVOOst

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is