Het is tijd voor een duidelijk statuut voor wie zich inzet als vrijwilliger'

Door Marius Meremans op 29 februari 2016, over deze onderwerpen: Cultuur, Jeugd, Ruimtelijke ordening, Sport, Vlaams Parlement, Welzijn

Deze week zetten we de 750.000 vrijwilligers die Vlaanderen rijk is in de bloemetjes en dat is goed en hartverwarmend. Maar er is meer nodig, schrijven Marius Meremans en Peter Persyn. 'Vlaanderen heeft nood aan een echt vrijwilligersbeleid.'

Vrijwilligers kan je niet vatten onder één noemer, maar één ding hebben ze met elkaar gemeen: ze zetten zich onbezoldigd én uit vrije wil in voor het rijke Vlaamse verenigingsleven.

Het Vlaamse vrijwilligerslegioen staat onder druk. Niet zozeer omdat de Vlaming zich niet meer wil engageren. Maar de toenemende bureaucratisering en de fragmentarische bescherming zetten een rem op de verdere ontwikkeling van het vrijwilligerswerk. Vlaanderen moet meer doen om de onbezoldigde inzet van zijn vrijwilligers te verdienen.

'Het is tijd voor een duidelijk statuut voor wie zich inzet als vrijwilliger'

Willen we van Vlaanderen een echte vrijwilligersregio maken, moeten we in 2016 de eerste daadkrachtige stappen kunnen doen naar een gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid dat doorsijpelt in elk beleidsdomein. De verantwoordelijke minister Sven Gatz heeft eens te meer beloofd om op korte termijn met een actieplan te komen. Wij hopen dat daar ook echte oplossingen in opgenomen zijn voor een aantal prangende problemen.

Voor alles heeft het vrijwilligerswerk nood aan een duidelijk statuut. Voor ons gaat het om onbetaalde inzet en dit onderscheidt zich duidelijk ten opzichte van praktijkstages, semi-agorale arbeid en activeringstrajecten.

Te veel versnippering

Ook de versnippering van informatie voor en over vrijwilligers is al sedert jaren een doorn in het oog van menig vrijwilliger. Vijf jaar geleden al stipte SOCIUS, het steunpunt van het Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk, aan dat de eerste- en tweedelijnsondersteuning voor vrijwilligers cruciaal zijn, maar veel te versnipperd. Daarom pleiten wij voor een duidelijke rolverdeling tussen het lokale en Vlaamse niveau.

De eerstelijns ondersteuning geschiedt best op lokaal niveau. In stad, gemeente of wijk is de kennis over de lokale verenigingen en vrijwilligers gekend. De ontwikkeling van lokale vrijwilligersloketten ter ondersteuning van het lokale vrijwilligerswerk moet gestimuleerd worden. Hier verwachten we duidelijke stimulansen vanuit het beleid van de minister.

In tweede lijn zouden vrijwilligers terecht moeten kunnen bij een nog op te richten Vlaamse Expertisecentrum voor Vrijwilligerswerk. Met dit centrum willen we een einde maken aan de versnippering van expertise en knowhow.

Een goede verstaander leidt hieruit af dat de N-VA op het vlak van vrijwilligerswerk op termijn geen rol meer weggelegd ziet voor de provincies. Voor ons is het de logica zelf dat zaken die heel nauw verbonden zijn met de persoonsgebonden bevoegdheden (welzijn, sport, cultuur, jeugd), van de provincies overkomen naar Vlaanderen. Daardoor ontstaan er homogene beleidspakketten en kan er werk gemaakt worden van een duidelijk gecoördineerd vrijwilligersbeleid. De N-VA wil de bestaande provinciale collectieve verzekering voor vrijwilligers vervangen door een verzekering op Vlaams niveau.

'De administratieve rompslomp en regeltjes allerhande belemmeren verenigingen momenteel in hun ondernemingszin.'

Ook de administratieve rompslomp en regeltjes allerhande belemmeren verenigingen momenteel in hun ondernemingszin. Lastenverlaging en beperken van administratieve overlast zijn belangrijke speerpunten van onze partij. Vrijwilligers storen zich aan de vele administratieve regels op zowel federaal als Vlaams niveau.

In afwachting van de regionalisering van de volledige bevoegdheid over het vrijwilligerswerk, stellen we de oprichting voor van een Vlaamse Raad voor Vrijwilligerswerk. Deze raad, samengesteld uit vertegenwoordigers van het werkveld en administratie, zou mee kunnen instaan voor de opvolging van het Vlaams vrijwilligersbeleid en kan beleidsadviezen en -suggesties formuleren, specifiek in functie van de noden en behoeften van het Vlaamse vrijwilligerswerk.

'Vrijwilligers moet je verdienen, elke week'

Het is fijn dat we in de week van de vrijwilliger stilstaan bij de vele uren onbezoldigde inzet van 750.000 Vlamingen. Maar het mag niet bij deze ene week blijven. Willen we het Vlaams vrijwillig engagement blijven ondersteunen en stimuleren, moeten we in 2016 duidelijk aantoonbare stappen vooruit kunnen doen in het gecoördineerde vrijwilligersbeleid. Want vrijwilligers moet je verdienen, elke dag, elke week van het jaar en niet alleen deze week.

Marius Meremans en Peter PersynMarius Meremans en Peter Persyn

De auteurs zijn Vlaams Parlementslid voor de N-VA

Bekijk hier de tussenkomst, betreffende een geoördineerd vrijwilligersbeleid, van Marius Meremans tijdens de plenaire zitting van woensdag 24 februari

Bron: knack.be 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is