Homans bevestigt in Vlaams Parlement: Sociale huurders mogen verkiezingsaffiches aan hun woning hangen

Door Marius Meremans op 4 oktober 2018, over deze onderwerpen: Regionaal Werk

Vlaams minister Homans was vandaag in het Vlaams Parlement formeel: “Het aanbrengen van verkiezingsaffiches op publiek zichtbare delen van een sociale huurwoning, zoals ramen, strookt volledig met het recht op de vrije meningsuiting en het recht op het volledige genot van het gehuurde goed”. Vraagsteller Marius Meremans (N-VA) is blij met het antwoord maar eist nu duidelijkheid van Volkswelzijn ten aanzien van haar bewoners: “De sociale huisvestingsmaatschappij heeft heel wat mensen schrik aangejaagd met de brief aan haar bewoners dat het hangen van verkiezingsaffiches verboden was. Het is nu niet meer dan normaal dat de voorzitter en de directeur van Volkswelzijn (beiden sp.a) dit per brief rechtzet en zich excuseert ten aanzien van haar bewoners”, aldus Meremans.

Mogen er nu verkiezingsaffiches hangen bij Sociale huisvestingsmaatschappij Volkswelzijn? Dat was de vraag die heel wat bewoners zich de afgelopen dagen stelden. Wie een verkiezingsaffiche voor zijn raam hing kreeg sinds kort een brief in de bus van Volkswelzijn dat dit volgens het intern reglement verboden was. Dit zorgde voor heel wat ongenoegen bij de bewoners en ook bij de N-VA.

Toezichthouder heeft een dossier geopend tegen Volkswelzijn

Vlaams Parlementslid en Dendermonds gemeenteraadslid Marius Meremans (N-VA) bond de kat de bel aan en stelde een hierover een parlementaire vraag aan Vlaams minister Homans die duidelijkheid moest verschaffen. Homans was duidelijk: “Het aanbrengen van verkiezingsaffiches op publiek zichtbare delen van een sociale huurwoning, bijvoorbeeld ramen strookt volledig met het recht op de vrije meningsuiting en het recht op het volledige genot van het gehuurde goed. Ook een intern reglement kan en mag geen afbreuk doen aan dit recht. Wat het plaatsen van borden in een voortuin betreft, hangt het er van af of de voortuin inbegrepen is in het voorwerp van de huurovereenkomst die de sociale huurder gesloten heeft.”

De praktijken van het Dendermondse Volkswelzijn waren de minister reeds ter oren gekomen. De toezichthouder van de sociale huisvestingsmaatschappijen heeft de sociale huisvestingsmaatschappij hierover reeds aangesproken en er is aan Volkswelzijn dan ook gevraagd om het aanbrengen van affiches door sociale huurders toe te staan. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven zal er worden ingegrepen.

Volgen er excuses?

Meremans (N-VA) is blij met het antwoord van de minister en vraagt dat Volkswelzijn nu per brief zich excuseert aan haar bewoners en hen duidelijk stelt dat verkiezingsaffiches geen probleem vormen. “De sociale huisvestingsmaatschappij heeft heel wat mensen schrik aangejaagd met de brief aan haar bewoners dat het hangen van verkiezingsaffiches verboden was. Het is nu niet meer dan normaal dat de voorzitter van Volkswelzijn, tevens de lokale voorzitter van sp.a en kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen, dit per brief rechtzet en zich excuseert ten aanzien van haar bewoners”, zo besluit Meremans.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is