Marius Meremans in debat over de Vlaamse aanpak van de Vluchtelingencrisis

Door Marius Meremans op 25 januari 2016, over deze onderwerpen: Sociale Zaken, Vlaams Parlement, Asiel en migratie, Cultuur - Jeugd, Inburgering en Integratie, Migratie en Inburgering: Vluchtelingencrisis, Nederlands leren, OCMW, Sociale woningen, Taal, VDAB, Vreemdelingenzaken & Inburgering

Op maandag 25 januari nam Marius Meremans deel aan het leerdebat van Orbit vzw in het Vlaams Parlement. Samen met collega’s van CD&V, Groen en Sp.a nam hij de uitdagingen voor de Vlaamse Regering onder de loep. Het publiek kreeg de kans om bijkomende vragen en cases op tafel te leggen. “De uitdagingen zijn niet gering maar de Vlaams Regering doet wat moet en maakt waar nodig budgetten vrij. Uiteraard kan hier en daar worden bijgestuurd. Alle constructieve suggesties uit de sectoren zullen we ter harte nemen en onderzoeken” vertelt Marius Meremans.

Het Nederlands moet centraal staan bij Inburgering en Onderwijs

Niemand ontkent nog dat er een etnische kloof bestaat tussen de autochtone gemeenschap en de vele nieuwkomers. Op de vraag of we de instroom aankunnen en we voldoende middelen inzetten om iedereen in te burgeren en onderwijs te verschaffen waren de meningen verdeeld. Meremans verdedigde dat de kennis van het Nederlands centraal moet blijven staan en dat N-VA niet ingaat op de suggestie om ook in te burgeren in de thuistaal van de nieuwkomers. “We hebben respect voor andere talen en culturen maar de kennis van het Nederlands is enorm belangrijk voor de integratie en het leven in Vlaanderen. Bovendien is het praktisch niet haalbaar om veeltalige leerkrachten aan te werven. Wat het welbevinden betreft ondersteunt Vlaanderen het sociaal-cultureel werk waar men enorm hard inzet op het levend houden van de eigenwaarde en culturele identiteit.”

Geen voorrangsregels voor Asielzoekers inzake sociale huisvesting

Er werden nooit eerder in Vlaanderen zoveel sociale woningen gebouwd en toch blijven de wachtlijsten enorm lang. Bouwen kost tijd en geld. Oppositiepartijen suggereerden wederom om  voorrangsregels voor Asielzoekers in te voeren. “Als we vluchtelingen voorrang geven op een sociale woningen, zal geen enkele Vlaming binnen het komende 1,5 jaar een sociale woning toebedeeld krijgen en dat kan niet. Voor N-VA is iedereen gelijk voor de wet” reageerde Meremans. Vervolgens werd de Vlaamse Regering verweten dat ze geen plan en geen visie heeft. Meremans vroeg daarop naar uitgewerkte voorstellen van Sp.a en Groen. De leegstand aanpakken en inzetten op cohousing zijn voorstellen die momenteel al worden uitgewerkt maar als men realistisch is, weet men dat het onvoldoende zal zijn. In de suggesties om praktijktesten in te voeren voor de huurmarkt, de afschaffing van de woonbonus en een algemene huursubsidie zien de meerderheidspartijen geen soelaas.

Sneller toegang tot de arbeidsmarkt

Om op eigen benen te staan hebben de nieuwkomers nood aan jobs. Een vaak gehoord probleem is de homologering van diploma’s. Binnen de Vlaamse Overheid is Naric-Vlaanderen echter aangeduid als begeleider bij  de erkenning van de gelijkwaardigheid van buitenlandse studiebewijzen.

Het diversiteitsbeleid op de werkvloer scoort zeer slecht in Vlaanderen. “De slechte score is het resultaat van het gefaalde beleid en gefaalde recepten. Daarom is het goed in te zetten op nieuwe recepten zoals de tijdelijke werkervaring. Als we nieuwkomers zouden beschouwen als een aparte doelgroep, stigmatiseren we hen door te benadrukken dat ze iets onvoldoende zouden kunnen, terwijl we geloven dat elke nieuwkomer met werkbereidheid ook over competenties beschikt. We geloven dat een job goed is voor het individu, het gezin en de samenleving en daarom werd de looptijd voor het geven van een arbeidskaart C verkort van 6 naar 4 maand” – gaat Meremans verder.

Geen apart cultureel circuit wel extra doelgroep

Binnen het sociaal-cultureel werk zijn verschillende organisaties actief bezig met etnische groepen en interculturaliseren. De mondiale culturele federaties leveren bijvoorbeeld enorm mooi werk maar worden overbevraagd. “Het sociaal-cultureel volwassenenwerk beschikt over een grote expertise en knowhow. Ze zijn als voorportaal een partner bij integratie en inburgering. Ze kunnen nieuwkomers toeleiden naar taallessen, onderwijsinstellingen, de VDAB e.d. Ik wacht samen met jullie op initiatieven van minister Gatz om deze organisaties extra armslag te geven” – sluit Meremans af.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is