Maximale korting voor bibliotheken bij gereglementeerde boekenprijs wordt ingeperkt

Door Marius Meremans op 2 december 2016, over deze onderwerpen: Cultuur

In de commissie cultuur in het Vlaams Parlement werd de invoering van een gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd. Daarbij ook het amendement dat de maximale korting voor bibliotheken vastlegt op 20%. Vlaams volksvertegenwoordiger Marius Meremans (N-VA) was jarenlang trekker van het dossier van de gereglementeerde boekenprijs en duidt het belang van dit amendement: “De gereglementeerde boekenprijs moet zuurstof geven aan het boekenlandschap en de verschraling ervan tegengaan. Dit amendement zorgt voor een mooi evenwicht tussen de belangen van de onafhankelijke boekhandels en de bibliotheken. Een  te hoge korting zou de boekhandels in een lastig parket brengen.”

In Vlaanderen weerklinkt de roep naar een gereglementeerde boekenprijs al ettelijke jaren. Die oproep werd één van de speerpunten in het verkiezingsprogramma Cultuur voor de N-VA. Vlaams volksvertegenwoordiger Marius Meremans: “Met de invoering van de gereglementeerde boekenprijs willen we het boek als cultuurproduct beschermen, de positie van de onafhankelijke boekhandels verstevigen én de diversiteit binnen het boekenaanbod minstens consolideren. Door het extra inperken van de maximale korting voor bibliotheken willen we erover waken dat ook de onafhankelijke boekhandel overleeft.”

De gereglementeerde boekenprijs is een belangrijke schakel in de ketting die het lezen en de boekenverkoop moet aanzwengelen. Concreet betekent de gereglementeerde boekenprijs dat er gedurende de eerste zes maanden sprake is van een maximaal kortingsplafond van tien procent op de vastgestelde boekenprijs. Boekhandels mogen wel grotere kortingen toestaan aan bijvoorbeeld scholen en bibliotheken. Door het amendement werd die laatste korting dus vastgelegd op 20%. “Deze maatregel sluit prijsconcurrentie tussen verschillende boekenaanbieders niet uit, maar maakt het speelveld wel opnieuw wat gelijker. Zo versterken we de positie van de onafhankelijke boekhandel met zijn gevarieerd aanbod en gaat de klemtoon in de concurrentie meer liggen op de kwaliteit en minder op de prijs”, aldus Meremans.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is