Meremans bezoekt Vormingplus Oost-Brabant

Door Marius Meremans op 16 augustus 2016, over deze onderwerpen: Cultuur, Vlaams Parlement
Vormingplus Oost-Brabant

Op dinsdg 16 augustus was Vlaams Parlementslid, Marius Meremans, te gast bij Vormingplus Oost-Brabant voor een werkbezoek. De debatten over een nieuw decreet sociaal-cultureel werk zijn volop aan de gang en nog dit jaar wordt het voorontwerp van decreet verwacht. Het ideale moment om de Vormingplussen nog beter te leren kennen. 

Na een algemene inleiding, door directeur Liesbeth Provoost, waarbij het nieuwe beleidsplan en de strategische doelstellingen werden toegelicht, was het de beurt aan de collega's om hun projecten uit de doeken te doen. Café Combinne, Ieders stem telt, Kom uit je tent, Utopia en Kaffee Detinee zijn elk op hun beurt projecten die een plaats hebben in de kerndoelen Ruimte, Diversiteit en Duurzaamheid. Vormingplus Oost-Brabant onderscheidt zich van andere vormingplussen door een structurele werking wat regionale spreiding betreft. Sinds 2015 vindt meer dan 50% van het aanbod plaats buiten de centrumstad Leuven. Samen met struurgroepen wil Vormingplus het aanbod nog dichter bij de (kandidaat-)cursisten brengen via antennegebieden (zonewerking) en een intergemeentelijke folder. 

Meremans: "Vormingplus Oost-Brabant neemt voor de bredere regio een duidelijk coördinerende rol op en die rol is zeer belangrijk om het aanbod af te stemmen, hiaten te ontdekken, nieuwe partners te betrekken enz. Bovendien is het team zeer ambiteus en professioneel en wil men niet alleen een breed en divers aanbod maar ook een aanbod in de diepte. Ik zal erover waken dat in het nieuwe decreet naast het kwantitatieve ook ruimte is voor de kwalitatieve impact".

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is