Ondersteuning jeugdwerk wordt hervormd

Door Miranda Van Eetvelde, Marius Meremans, Bart Nevens op 27 mei 2016, over deze onderwerpen: Jeugd, Werken

Het grote succes van het jeugdwerk in Vlaanderen zorgt ervoor dat het huidige regelgevende kader tegen zijn grenzen stoot. Steeds meer organisaties traden toe tot het subsidiesysteem. Dat heeft een negatief effect op de organisaties die al gesubsidieerd werden: om ook de nieuwe verenigingen te ondersteunen, moeten de andere immers inleveren. Om dat ongewilde effect aan te pakken dienden Miranda Van Eetvelde, Marius Meremans en Bart Nevens een voorstel van decreet in, samen met de andere meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement. Dat decreet is nu ook goedgekeurd.

Het nieuwe decreet bepaalt dat gesubsidieerde organisaties deelnemers moeten hebben uit minstens drie provincies. Nu moeten deelnemers maar uit tien gemeenten komen. Daarnaast wordt er voortaan om de vier jaar een nieuwe erkenningsronde georganiseerd om de jaarlijkse druk op de jeugdwerksector te verlichten.

De initiatiefnemers geven het jeugdwerk de gelegenheid om zich aan die hervorming aan te passen. “Zo krijgen de jeugdwerkorganisaties de tijd tot 2020 om hun werking te versterken of fusies aan te gaan. Aan fusies zal tijdens deze beleidsperiode ook een stimulans worden gegeven: fuserende organisaties zullen aanspraak kunnen maken op de optelsom van hun budget,” zegt Miranda Van Eetvelde.

Ruimte voor nieuwe initiatieven

Ten slotte willen de drie indieners ook ruimte geven aan nieuwe initiatieven die nog niet voldoen aan de vereisten van dit nieuwe decreet. Die moeten zich ook verder kunnen ontwikkelen. Daarom stellen zij voor om eventuele vrijgekomen middelen te investeren in projectoproepen voor het experimenteel jeugdwerk.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is