Optima hengelde ooknaar geld bij provincie

Door Marius Meremans op 18 juni 2016, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur, Regionaal Werk, Verkiezingen, Vlaams Parlement
optima

Een auto met chauffeur en het loon van een parlementslid (zo'n 6.000 euro netto). Gedeputeerden - de ministers van de provincies - hebben zeker niet te klagen. Er andere politieke jobs bijnemen, mogen ze niet. Andere betaalde baantjes in de privésector mogen ze wel hebben. Verschillende gedeputeerden doen dat ook. Zo ook de liberaal Geert Versnick, jarenlang Kamerlid, schepen en OCMWvoorzitter in Gent, en nu actief bij de provincie. Daar is hij bevoegd voor ruimtelijke planning en economie. Naast een rist andere mandaten zetelt hij ook in de raad van bestuur van Optima Group, de holding die Optima Bank en de vastgoedpoot overkoepelt. Voor vrienden is Versnick een dossiervreter die van alle markten thuis is, volgens vijanden een arrangeur die in alle duistere Gentse zaakjes betrokken is en naast topman Jeroen Piqueur de spin in het Optima-web is.

Vrijdag raakte een nieuwe ontwikkeling bekend in de zaakOptima. De bank probeerde niet alleen bij het Universitair Ziekenhuis, maar ook bij de provincie geld te ronselen. Terwijl de Nationale Bank dat nochtans uitdrukkelijk had verboden.

Vijf à tien miljoen

Versnick bracht de twee partijen begin april samen, bevestigt zijn CD&V-collega en gedeputeerde voor Financiën Alexander Vercamer. De Open VLD'er bemoeide zich verder niet met het dossier en het kwam uiteindelijk ook niet tot een deal. “Zij stelden voor om vijf à tien miljoen bij hen te plaatsen. Maar onze financieel directeur vond de intrestvoet - zo'n 2,8 procent - verdacht hoog en deed daarom een onderzoek naar de bank”, aldus Vercamer.

Van het verbod wist de CD&V'er naar eigen zeggen niets af. Er bestaat bij de Oost-Vlaamse deputatie dan ook de nodige wrevel over de manier waarop Versnick de provincie bijna in een foute belegging probeerde te luizen.

Versnick zegt dat hem niets te verwijten valt en voelt zich naar eigen zeggen het slachtoffer van politieke afrekeningen. “Ik wist van dat verbod niets af en ben nooit tussengekomen in het dossier. Het management van de bank verzekerde ons ook altijd dat alles goed ging. In april nog kregen we te horen dat er 380.000 euro winst werd gemaakt.”

De saga rond Optima doet intussen de discussie oplaaien over de dubbele petjes die gedeputeerden mogen dragen. Zij hebben nochtans een uitvoerend mandaat en moeten in het algemeen belang beslissingen nemen. Om die reden mogen ministers bijvoorbeeld niet cumuleren. In het provinciedecreet staat wel dat gedeputeerden niet mee mogen stemmen over dossiers waarin ze een persoonlijk of ander belang hebben, maar dat belet niet dat ze op andere manieren invloed kunnen uitoefenen, geven collega's van Versnick off the record toe. Zelfs als er niets aan de hand is, bestaat in de perceptie altijd een zweem van belangenvermenging en achterkamerpolitiek, valt ook bij alle Vlaamse meerderheidspartijen te horen. “Daarom moeten we de cumul voor uitvoerende mandaten tot een minimum beperken”, zegt CD&V-fractieleider in het Vlaams Parlement, Koen Van den Heuvel. Ook zijn N-VA- en Open VLD-collega's Marius Meremans en Marnic De Meulemeester vinden dat de regels moeten worden herschreven. “De politiek moet haar geloofwaardigheid bewaren en dit voedt de antipolitiek en geeft de indruk dat politici zakkenvullers zijn”, stelt Meremans.

Open VLD wil mee onderzoeken of mandaten in financiële instellingen voor uitvoerende mandatarissen niet beter verboden worden.
farid el mabrouk en Bart Moerman

Bron: Het Nieuwsblad 18 juni p.8

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is