Vlaams Parlement zet grote stap naar efficiënter integratiebeleid

Door Marius Meremans op 7 mei 2013, over deze onderwerpen: Brussel / Vlaamse Rand, Inburgering, Vlaams Parlement

Deze namiddag keurde de Commissie Inburgering van het Vlaams Parlement het decreet voor een nieuwe integratiebeleid goed. Dit decreet brengt alle instrumenten van het integratiebeleid samen; inburgering en integratie zijn immers twee zijden van dezelfde medaille. De hervorming van de sector zal tot een betere afstemming tussen de verschillende actoren leiden én tot een verhoging van de efficiëntie en de effectiviteit.

Verder dan regeerakkoord: taalniveau verhoogt
"Dit is een zeer belangrijke stap in het Vlaams integratiebeleid," aldus Vlaams Parlementslid Willy Segers. "Bovendien zijn we er vanuit de meerderheid in geslaagd om verder te gaan dan het regeerakkoord. Onze N-VA-fractie is erg tevreden dat we via enkele bijkomende middelen een constructief en realistisch antwoord kunnen bieden aan deze moeilijke maatschappelijke uitdaging."

Zo verhoogt het taalniveau voor inburgeraars tot A2. Hierdoor zullen nieuwkomers over een betere kennis van het Nederlands beschikken, wat hun sleutel vormt tot integratie. Het huidige vooropgestelde basisniveau NT2 blijkt immers onvoldoende om als inburgeraar vooruitgang te maken in de maatschappij.

Hiernaast is er nu ook een resultaatsverbintenis, waarmee de lat om een inburgeringsattest te halen wordt verhoogd. "Niettemin blijven we onze aandacht behouden voor zwakkere groepen door flexibiliteit en maatwerk voorop te stellen", zegt commissielid Marius Meremans. "Inburgeraars die nooit een hoog taalniveau kunnen bereiken, worden bovendien gevrijwaard van mogelijke sancties. Concreet betekent dit dat verplichte inburgeraars ofwel de doelstellingen moeten halen ofwel regelmatig aan de lessen moeten deelnemen."

Maatwerk voor Vlaamse Rand
Ten slotte biedt dit decreet ook een extra hefboom aan de gemeenten in de Vlaamse Rand om de uitstroom vanuit Brussel in te burgeren. Wie immers als buitenlander vanuit een ander gewest naar Vlaanderen verhuist, kan ook verplicht inburgeraar worden. "Uiteraard ben ik hier als burgemeester van Dilbeek erg tevreden mee. Mensen die uit de hoofdstad naar de Vlaamse Rand verhuizen, zijn vaak het Nederlands niet machtig. Een inburgeringscontract helpt hen alvast op de goede weg om hun plaats in onze samenleving te vinden", besluit Segers.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is