Vlaams steunpunt vrijwilligerswerk ontvangt Marius Meremans

Door Marius Meremans op 18 augustus 2016, over deze onderwerpen: Cultuur, Vlaams Parlement
werkbezoek Vsvw

Het Vlaams steunpunt vrijwilligerswerk (VSVw) is een vzw die het vrijwilligerswerk in Vlaanderen ondersteunt. Zij richten zich op organisaties, lokale besturen maar ook op individuele vrijwilligers en dat in alle sectoren. Als expertisecentrum is de ondersteuning vanuit VSVw enorm veelzijdig. Zo bieden zij advies op maat, organiseert men vormingen en studiedagen, zorgt men voor informatiedoorstroming, verzorgt men belangenbehartiging op diverse niveaus en promoot men het vrijwilligerswerk in Vlaanderen via diverse acties. 

"Het verraste me niet dat het Vlaams steunpunt vrijwilligerswerk verheugd is met de aandacht die de Vlaamse Regering schenkt aan het vrijwilligerswerk in Vlaanderen. Met een goedgekeurde conceptnota 'gecoördineerd vrijwilligerswerk' en een actieplan om (1) de regulitis te verminderen, (2) het statuut van vrijwilligerswerk te verfijnen en (3) de versnippering van ondersteuningskanalen aan te pakken, bewijst de Vlaamse Regering het belang dat ze hecht aan het gezond vrijwilligersklimaat in Vlaanderen". aldus Meremans. 

Uiteraard kan het nog beter en gaf het steunpunt enkele verbeterpunten mee aan het Vlaams Parlementslid. Ten eerste komt er best een oplossing voor de continuering van de collectieve vrijwilligersverzekering. Ten tweede moet de versnippering van de competentieinstrumenten worden aangepakt en gepromoot. Ten derde moet worden beklemtoond dat bestuursvrijwilligers bestaan en dat hun eventuele forfaitaire vergoeding niet beschouwd mag worden als een zitpenning. Ten vierde wordt de definitie van vrijwilligerswerk best gescheiden van een semi agoraal statuut.

In de loop van dit jaar zal het actieplan en de visietekst verder geconcretiseerd worden in de schoot van het Horizonaatl Overleg Vrijwilligerswerk (HOV). 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is