We lenen minder boeken uit, maar geen reden tot ongerustheid

Door Marius Meremans op 1 december 2016, over deze onderwerpen: Cultuur
Gereglementeerde boekenprijs in 2016 nog steeds goed idee

Marius Meremans (N-VA) vroeg bij minister Gatz cijfers op omtrent het aantal bibliotheekuitleningen. Hieruit blijkt dat we sinds 2011 een dalende trend kennen. Het zijn vooral het aantal uitleningen van non-fictie en audiovisuele materialen die een sterke daling kennen. Marius Meremans relativeert deze cijfers: “De bibliotheek van de 21e eeuw is veel meer dan een uitleendienst voor boeken.”

 

We stellen vast dat het totaal aantal bibliotheekuitleningen de voorbije jaren sterk is gedaald. In 2011 bereikten de bibliotheken nog een piek met in totaal 53,5 miljoen uitleningen. Sindsdien is dat aantal gedaald met zo’n 3,2%  Als we de bibliotheekuitleningen meer in detail analyseren, stellen we vast dat de daling van het aantal uitleningen in eerste instantie te wijten is aan een sterke daling van het aantal uitleningen van informatieve materialen. Het aantal uitleningen van non-fictie is namelijk gedaald met 15%. Ook het aantal uitleningen van audiovisuele materialen kende een zware terugval (-11%). In contrast is het aantal uitleningen van fictie-materialen licht gestegen (+3%).

 

Meremans: “Deze daling heeft voor een groot stuk te maken met een veranderende maatschappij. Bibliotheken streven twee grote doelstellingen na. Enerzijds willen ze ontspanning aan hun publiek aanbieden via literatuur, strips, film en muziek. Anderzijds willen bibliotheken de burger informeren met gevarieerde, gediversifieerde en ruime informatieve collecties. Het internet heeft deze informatieve rol van de bibliotheek overgenomen. Films en muziek zijn ook op zoveel andere terreinen beschikbaar zodoende dat de rol van de bibliotheek om deze te verspreiden zeer klein wordt.”

De bibliotheek van de 21e eeuw vult haar informatieve taak heel anders in.  Zo verleggen bibliotheken de focus naar het creëren van studieruimtes en het organiseren van lezingen, debatten, informatiesessies, cursussen en workshops. Door hun laagdrempeligheid zijn bibliotheken de perfecte locaties om het burgerschap op verschillende manieren te versterken.

“Dat bibliotheken globaal gezien minder boeken uitlenen is dus geen reden tot ongerustheid. Er is namelijk een stijging van het aantal uitleningen van fictie-materialen en ook het aantal bezoekers van de bibliotheek is sinds 2011 met 4% gestegen. Uiteraard wijzigt de rol van bibliotheken van boekerij naar ontmoetingscentrum. Niettemin moeten we waakzaam blijven en de gegevens voortdurend monitoren. Het blijft cruciaal dat lokale besturen blijven inzetten op hun bibliotheekbeleid.”, aldus Meremans.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is