Werken stuw Geraardsbergen liggen nog een tijd stil

Door Marius Meremans op 5 mei 2018

De vernieuwing van het stuwencomplex in Geraardsbergen ligt nog stil tot eind 2018. Dit is het gevolg van de beslissing om een geheel nieuwe omgevingsvergunning aan te vragen. Wat betekent dit voor de bescherming tegen overstromingen? Vlaams Parlementslid Marius Meremans (N-VA) die het dossier van nabij opvolgt stelt gerust: “Reeds tijden de werken aan de stuw zijn er maatregelen genomen om bescherming te voorzien bij hoge waterstanden. Zo kan de sluis als noodstuw dienen bij kritische hoge waterstanden, volgens verschillende tests blijkt dit een goede tijdelijke bescherming. Een vernieuwd stuwencomplex blijft evenwel dringend nodig”

De werken aan het stuwencomplex op de Dender in Geraardsbergen liggen al sinds 13 oktober stil. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft namelijk de bouwvergunning voor het nieuwe stuwencomplex in Geraardsbergen vernietigd naar aanleiding van een ingediende klacht van de actiegroep Milieufront Omer Wattez (MOW). Minister Weyts diende rekening te houden met de milieueisen om weer een stedenbouwkundige vergunning te kunnen verkrijgen.

Trager maar meer juridische zekerheid

Uit een brief van de Watergroep blijkt nu dat er niet wordt geopteerd voor een aanpassing van de stedenbouwkundige vergunning maar wel gekozen wordt voor een geheel nieuwe omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is de vervanger van de oude stedenbouwkundige vergunning waarbij ook milieuaspecten worden geïncorporeerd. De aanvraag voor deze nieuwe omgevingsvergunning loopt en er wordt verwacht dat dit tegen eind dit jaar tot resultaten zal leiden en de werken dus opnieuw zullen kunnen worden opgestart.

“Met deze keuze kiest minister Weyts voor een tragere procedure die meer weerwerk biedt tegen de zoveelste klacht vanuit actiegroepen. De redenering is dat een sluitende vergunning sneller tot resultaat zal leiden dan wat knip-en-plakwerk”, aldus Meremans.

Verslagenheid heerst

Dat de werken extra uitgesteld worden is een zware opdoffer voor de buurt die niet alleen een stilliggende bouwwerf in hun centrum moeten dulden maar ook ongerust blijven over de bescherming tegen overstromingen.

Ook voor Marius Meremans is de maat stillaan vol: “Het is goed dat de minister alles in het werk stelt om de Dender te vrijwaren van overstromingen doormiddel van grote infrastructuurwerken. Het blijft evenwel hemeltergend hoe moeilijk het is om in Vlaanderen grote projecten uit de grond te stampen. Hier moet een structurele oplossing voor komen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is