Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Marius Meremans op 22 januari 2021, over deze onderwerpen: Regionaal Werk, Sociale Zaken

Ondertussen was al even bekend dat er een vaccinatiecentrum in de sporthal van Appels ging ondergebracht worden. Dit zou moeten fungeren als vaccinatiecentrum voor de inwoners van Dendermonde en enkele buurgemeenten. Om dit te ondersteunen, geeft de Vlaamse Regering 65 miljoen euro subsidie aan de …

Door Marius Meremans op 25 januari 2016, over deze onderwerpen: Sociale Zaken, Vlaams Parlement, Asiel en migratie, Cultuur - Jeugd, Inburgering en Integratie, Migratie en Inburgering: Vluchtelingencrisis, Nederlands leren, OCMW, Sociale woningen, Taal, VDAB, Vreemdelingenzaken & Inburgering

Op maandag 25 januari nam Marius Meremans deel aan het leerdebat van Orbit vzw in het Vlaams Parlement. Samen met collega’s van CD&V, Groen en Sp.a nam hij de uitdagingen voor de Vlaamse Regering onder de loep. Het publiek kreeg de kans om bijkomende vragen en cases op tafel te leggen. “De …

Door Marius Meremans op 7 december 2015, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur, Cultuur, Efficiënte overheid, Jeugd, Sociale Zaken, Sport

Hoewel het Vlaams Regeerakkoord heel duidelijk stelt dat de provincies vanaf 1 januari 2017 worden afgeslankt, probeert de provincie Oost-Vlaanderen op creatieve wijze de centen te vrijwaren. Vroegtijdig stopzetten van persoonsgebonden beleid en het verschuiven van financiële middelen naar …

Door Marius Meremans op 7 oktober 2015, over deze onderwerpen: Cultuur, Efficiënte overheid, Inburgering, Sociale Zaken, Vlaams Parlement

Marius Meremans van N-VA verdedigt het beleid van de minister. "Positief is dat er nieuwe organisaties erkend worden en dat zij direct starten met het decretaal bepaald minimumbedrag", zegt hij. "Idealiter waren er ook extra middelen beschikbaar voor organisaties die nieuwkomers begeleiden …

Door Marius Meremans op 11 augustus 2015, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur, Regionaal Werk, Ruimtelijke ordening, Sociale Zaken, Vlaams Parlement

Oppositiepartij N-VA pleit voor de fusie van de sociale huisvestingsmaatschappijen Volkswelzijn en Dendermondse Volkswoningen. Volgens sp.a is een fusie overbodig. Het voorstel komt er op basis van de beleidsnota van minister Homans. Die vindt dat sociale huisvestingsmaatschappijen over een schaal …

Door Marius Meremans op 29 januari 2015, over deze onderwerpen: Efficiënte overheid, Regionaal Werk, Sociale Zaken

Voorlopig kunnen inwoners van Dendermonde, Lebbeke, Berlare, Buggenhout en Hamme geen goedkope energielening meer aanvragen. Intercommunale DDS heeft die dienstverlening stopgezet omdat de kosten te hoog opliepen. Nochtans wil de minister dat tegen maart iedereen zo'n groene lening kan …