Mobiliteit & verkeersveiligheid

Nieuws over dit onderwerp

Schoolstraat en KissRide in het Sas en de Kerkstraat

De schoolstart betekent naast een nieuwe start voor velen ook een verhoging van het verkeer in de schoolomgeving. In Dendermonde kwam dit in de eerste schoolweek meteen tot uiting door een …

Nieuw openbaar vervoerplan

DENDERMONDE – Op donderdag 2 juli keurde de raad van bestuur van vervoersregio Aalst (waartoe Dendermonde behoort) een nieuw openbaar vervoerplan op korte termijn principieel goed. Dit plan focust …

Plein Echoschool wordt autovrij

Sinds enkele jaren was door vernieuwingswerken aan de Echoschool in Oudegem de parkeerstrook voor de schoolpoort niet toegankelijk met de wagen. Nu de werken gedaan zijn beslist het stadsbestuur om …