Mobiliteit & verkeersveiligheid

Nieuws over dit onderwerp

Nieuw: Fietszone Centrum-West

Er komt een fietszone in het gebied aan het Sas. Dat besliste het Dendermondse college van burgemeester en schepenen op maandag 14 juni ll. Concreet zullen de straten Greffelinck, Ridderstraat, Zwarte …

Fietsmaatregelen in Boonwijkstraat – Paardentrapstraat – Burgemeester Portmanslaan

Het College van Burgemeester en Schepenen besliste op maandag 14 juni ll. tot het invoeren van fietssuggestiestroken in de Boonwijkstraat, de Paardentrapstraat en de Burgemeester Portmanslaan. Deze …

Haltebeleid onder het nieuwe openbaar vervoerplan

In juli vorig jaar keurde de Vervoerregio Aalst (waartoe Dendermonde behoort) het nieuwe openbaar vervoerplan goed. Belangrijkste pijler van dit plan is het onderscheid tussen het kernnet en het …