Nieuws over dit onderwerp

N-VA ministers Weyts en Muyters investeren 1,7 miljoen euro voor fietsinfrastructuur in Dendermonde.

Goed nieuws voor de fietser! N-VA ministers Weyts en Muyters investeren 1,7 miljoen euro voor fietsinfrastructuur in Dendermonde. “Het gaat concreet over 830 338 euro voor de fietsoversteek over de …

Actualiteitsdebat hervorming provincies - tussenkomst Meremans

Op de regeringsvergadering van 27-28 mei laatstleden werd een akkoord bereikt over de hervorming van de provincies. Tijdens de plenaire vergadering van 15 juni  hield het Vlaams parlement hierover …

Decreet georganiseerde sportsector goedgekeurd

Op woensdag 1 juni 2016 werd het decreet op de georganiseerde sportsector goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Het doel is te evolueren naar één federatie per sport, zodat de sportorganisatie …