Nieuws over dit onderwerp

Nieuw decreet sociaal-cultureel volwassenwerk goedgekeurd in commissie

Op donderdag 9 februari 2023 keurde de commissie Cultuur, Jeugd, Sport & Media in het Vlaams parlement het nieuwe decreet voor sociaal-cultureel volwassenwerk goed. “Met dit ontwerp van decreet …

Rapport Weerbaar Waterland: dringend actie nodig

“Een waterbom boven de Dendervallei zou een grote catastrofe zijn”, zegt Marius Meremans, Vlaams Volksvertegenwoordiger. “De situatie is urgent, zo blijkt ook uit een rapport ‘Weerbaar Waterland’ van …

Aantal verkeersslachtoffers in Oost-Vlaanderen stijgt verontrustend

Volgens de laatste Verkeersveiligheidsbarometer van Vias institute, op basis van cijfers van de federale politie, is het aantal doden ter plaatse op onze wegen met meer dan 16% gestegen ten opzichte …