Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Marius Meremans op 22 juni 2017, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur

Op bais van een visienota van minister Homans zal het Vlaams Parlement concrete maatregelen nemen om de regels voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (intercommunales) te verscherpen. Op die manier willen we excessen onmogelijk maken. "Vanuit de N-VA willen wij het voortouw nemen in het …

Door Marius Meremans op 22 juni 2017, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur

Het Vlaams Parlement heeft het Kiesdecreet en het bijzonder Kiesdecreet goedgekeurd. Marius Meremans is tevreden dat de afslanking van de provincies eindelijk een feit is. "We hebben reeds een tijd geleden de bevoegdheden van de provincies afgeslankt. Het is niet meer dan logisch dat hier dan ook …

Door Marius Meremans op 7 februari 2017, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur

Hier mijn opiniestuk over intercommunales, ook gepubliceerd op Doorbraak.be: Het is me wat, daar bij onze zuiderburen. Het zijn harde tijden voor Magnette en de politieke klasse in Wallonië. Eerst de held die vecht tegen de vermaledijde mondiale bedrijven, om een paar maand later door de mangel …

Door Marius Meremans op 28 januari 2017, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur

Vlaamse gemeenten en steden werken steeds vaker samen met anderen gemeenten. Sinds 2000 is het aantal samenwerkingsverbanden tussen gemeenten gevoelig gestegen, en dat kan gaan van samenwerking van bibliotheken over sport tot huisvuilophaling. Het gevolg is wel dat er heel wat verrommeling is, en …

Door Marius Meremans op 29 november 2016, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur, Cultuur

De Commissie Cultuur trok onlangs naar Turnhout voor een werkbezoek. Volgende thema's stonden op de agenda: 1.De Warande: Dit was één van de eerste culturele centra in Vlaanderen en vervult nu nog altijd een bijzondere rol als een regionaal cultuurhuis. Gezien haar bijzondere werking blijft …

Door Marius Meremans op 19 juni 2016, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur, Efficiënte overheid, Verkiezingen, Vlaams Parlement

De noodzakelijke hervorming van de provincies werd op zondag 19 juni 2016  besproken in het debatprogramma 'De zevende dag'. Vlaams Parlementslid, Marius Meremans (N-VA) ging in debat met Provinciaal geduputeerde, Frank Smeets (CD&V).  "Voor N-VA is de hervorming van de provincies …