Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Marius Meremans op 9 juli 2021, over deze onderwerpen: Mobiliteit & verkeersveiligheid

Er komt een fietszone in het gebied aan het Sas. Dat besliste het Dendermondse college van burgemeester en schepenen op maandag 14 juni ll. Concreet zullen de straten Greffelinck, Ridderstraat, Zwarte Zustersstraat, Beurzestraat, Emiel Van Winckellaan, Prudens Van Duysestraat en Grote Markt deel …

Door Marius Meremans op 5 juli 2021, over deze onderwerpen: Cultuur

Minister Jan Jambon brengt een nieuw subsidiereglement voor projectondersteuning van talentontwikkeling bij amateurkunstenaars. Met deze subsidies wil men de talentontwikkeling binnen de amateurkunsten verder ondersteunen en de samenwerking met het deeltijds kunstonderwijs en/of professionele …

Door Marius Meremans op 1 juli 2021, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening

Woonvisie Op 28/06 vindt een participatieavond plaats rond de ontwikkeling van de nieuwe woonvisie te Dendermonde. Hier geven we de tussentijdse resultaten van het onderzoek dat gevoerd werd met een bevraging onder de bevolking ivm hun woonwensen. Een eerste conclusie: een zeer ruime meerderheid …

Door Marius Meremans op 20 juni 2021, over deze onderwerpen: Mobiliteit & verkeersveiligheid

Het College van Burgemeester en Schepenen besliste op maandag 14 juni ll. tot het invoeren van fietssuggestiestroken in de Boonwijkstraat, de Paardentrapstraat en de Burgemeester Portmanslaan. Deze drie straten maken deel uit van de lokale ontsluitingsweg tussen Dendermonde en Denderbelle en zijn …

Door Marius Meremans op 15 juni 2021, over deze onderwerpen: Regionaal Werk

De site in de Heirstraat waar vroeger de Freinetschool was, krijgt een nieuwe bestemming. Het is een interessante locatie waar de Oscar Romeroscholen hun school De Oogappel, nu gelegen in de hoofdstraat te Appels, willen herlocaliseren. Met de oprichting van een ‘brede school’ wil men een plaats …

Door Marius Meremans op 26 mei 2021, over deze onderwerpen: Mobiliteit & verkeersveiligheid

In juli vorig jaar keurde de Vervoerregio Aalst (waartoe Dendermonde behoort) het nieuwe openbaar vervoerplan goed. Belangrijkste pijler van dit plan is het onderscheid tussen het kernnet en het aanvullend net enerzijds en het vervoer op maat anderzijds, wat ervoor moet zorgen dat het openbaar …