Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Bert Maertens, Tine van der Vloet, Marius Meremans op 25 mei 2023, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Openbaar vervoer, De Lijn, Personen met een beperking

Zoveel mogelijk mensen moeten zelfstandig gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer, ook mensen met een verminderde mobiliteit, vinden Vlaams Parlementsleden Bert Maertens, Tine van der Vloet en Marius Meremans. Het Vlaams Parlement keurde daartoe een resolutietekst goed. “Het gaat over mensen …

Door Marius Meremans op 25 mei 2023, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Verkeersveiligheid, Fietsen

De laatste ongevallencijfers bij e-steppers steken het niet onder stoelen of banken: er gebeuren alsmaar meer ongevallen waarbij zij betrokken zijn. “Daarbij zien we ook een stijging van het aantal ongevallen met zware letsels. We moeten deze trend snel keren, maar dat moet op verschillende fronten …

Door Marius Meremans op 21 april 2023

Uit het jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst blijkt dat er te weinig senioren op het scherm komen. Specifiek in spelprogramma’s zouden zij weinig aan bod komen. Ook de jaarlijkse diversiteitsmonitor van de VRT lijkt die groep te zijn vergeten. “We mogen deze groep niet uit het oog verliezen”, …

Door Marius Meremans op 14 april 2023, over deze onderwerpen: Mobiliteit & verkeersveiligheid

De verkeersmaatregelen in Sint-Gillis, die in oktober 2022 tijdelijk werden ingevoerd om meerdere gelijktijdige werken aan/op de weg veilig te laten verlopen, worden komende dinsdag, 28 april 2023 voorgelegd aan de gemeenteraad ter definitieve goedkeuring. Dit werd beslist op het College van …

Door Marius Meremans op 8 maart 2023

Het Vlaams Parlement keurde vandaag het nieuwe decreet voor sociaal-cultureel volwassenwerk goed. “Zoals in het regeerakkoord vastgelegd, zullen gesubsidieerde organisaties moeten bijdragen aan de emancipatie van mensen en groepen en aan de versterking van een democratische, inclusieve, niet …

Door Marius Meremans op 16 februari 2023, over deze onderwerpen: Mobiliteit & verkeersveiligheid

Volgens een inschatting van de Vlaamse overheid heeft Dendermonde een richtcijfer gekregen van 312 laadpunten tegen 2025, in jargon CPE (Charge Point Equivalents). Op dit ogenblik beschikt Dendermonde over 119 CPE’s (laadpunten). Nu kan elke burger een laadpaal aanvragen via het Departement …