Parlementair werk

Sinds januari 2013 ben ik als Vlaams Volksvertegenwoordiger actief in het Vlaams Parlement. Ik ben vast lid van drie commissies:(1) Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM); (2) Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering en Stedenbeleid; (3) Brussel en Vlaamse Rand. Daarnaast ben ik plaatsvervangend lid van de commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.

Omdat het domein Cultuur me na aan het hart liggen, leg ik me meest toe op de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media. In die commissie kan ik terugvallen op mijn expertise en ervaringen als schepen van Jeugd en Cultuur in Dendermonde. Binnen de commissie ben ik voornamelijk bezig met kunstenbeleid en sociaal-cultureel werk. Daarnaast zet ik me in voor het lokaal en regionaal cultuurbeleid. Ook het letterenbeleid en vrijwilligersbeleid volg ik op.

Binnen de N-VA fractie ben ik aangeduid als commissiecoördinator CJSM. Dat betekent dat ik de standpuntbepaling op korte termijn maar ook op (middel)lange termijn agendeer en modereer met de zes effectieve en zes plaatsvervangende Vlaamse Parlementsleden die voor N-VA in deze commissie zetelen.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor waterbeheersing en regionale mobiliteitsdossiers.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina .

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan via de startpagina in op mijn persoonlijke nieuwsbrief .  

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat de toegang tot een betalende niet-lineaire televisiedienst betreft

van Lionel Bajart, Wilfried Vandaele, Karin Brouwers, Manuela Van Werde, Joris Poschet en Marius Meremans
1936 (2018-2019) nr. 1

Amendementen op het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat de toegang tot een betalende niet-lineaire televisiedienst betreft

van Lionel Bajart, Wilfried Vandaele, Karin Brouwers, Manuela Van Werde, Joris Poschet en Marius Meremans
1936 (2018-2019) nr. 3

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2019 betreffende de deelname van de particuliere niet-lineaire televisieomroeporganisaties aan de productie van Vlaamse audiovisuele werken

van Lionel Bajart, Wilfried Vandaele, Karin Brouwers, Manuela Van Werde, Joris Poschet en Marius Meremans
1866 (2018-2019) nr. 2

Recente vragen

Schriftelijke vraag Kunstendecreet - Tweede ronde projectsubsidies

van Marius Meremans aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
6 (2019)

Schriftelijke vraag Amateurkunsten - Ondersteuning landelijke koepels

van Marius Meremans aan minister Sven Gatz (Vraag en antwoord)
2 (2019)

Schriftelijke vraag Vrijwilligersacademies - Duurzaam kader en gecoördineerd beleid

van Marius Meremans aan minister Sven Gatz (Vraag en antwoord)
4 (2019)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de evaluatie van de projectsubsidies in het kader van het Kunstendecreet

van Gustaaf Pelckmans aan minister Lydia Peeters
25 (2019)

Verslag van de hoorzitting over de toekomstverwachtingen van de culturele fondsen

namens Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, verslag door Marius Meremans
1977 (2018-2019) nr. 1

Verslag van de hoorzitting over de toekomstverwachtingen van de culturele fondsen

namens Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, verslag door Marius Meremans
1977 (2018-2019) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2