Parlementair werk

Sinds januari 2013 ben ik als Vlaams Volksvertegenwoordiger actief in het Vlaams Parlement. Ik ben vast lid van drie commissies:(1) Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM); (2) Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering en Stedenbeleid; (3) Brussel en Vlaamse Rand. Daarnaast ben ik plaatsvervangend lid van de commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.

Omdat het domein Cultuur me na aan het hart liggen, leg ik me meest toe op de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media. In die commissie kan ik terugvallen op mijn expertise en ervaringen als schepen van Jeugd en Cultuur in Dendermonde. Binnen de commissie ben ik voornamelijk bezig met kunstenbeleid en sociaal-cultureel werk. Daarnaast zet ik me in voor het lokaal en regionaal cultuurbeleid. Ook het letterenbeleid en vrijwilligersbeleid volg ik op.

Binnen de N-VA fractie ben ik aangeduid als commissiecoördinator CJSM. Dat betekent dat ik de standpuntbepaling op korte termijn maar ook op (middel)lange termijn agendeer en modereer met de zes effectieve en zes plaatsvervangende Vlaamse Parlementsleden die voor N-VA in deze commissie zetelen.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor waterbeheersing en regionale mobiliteitsdossiers.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina .

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan via de startpagina in op mijn persoonlijke nieuwsbrief .  

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie betreffende het stimuleren van burgerbetrokkenheid op het lokale beleidsniveau

van Willem-Frederik Schiltz, Paul Cordy, Katrien Partyka, Marius Meremans, Peter Van Rompuy en Matthias Diependaele
1386 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende burgerparticipatie

van Willem-Frederik Schiltz, Paul Cordy, Peter Van Rompuy, Marius Meremans, Katrien Partyka en Matthias Diependaele
1385 (2017-2018) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende de hervorming van de culturele bovenbouw

van Marius Meremans, Cathy Coudyser, Manuela Van Werde, Wilfried Vandaele, Miranda Van Eetvelde en Paul Cordy
1416 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag College van burgemeester en schepenen - Taakverdeling

van Marius Meremans aan minister Liesbeth Homans (Vraag en antwoord)
297 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Empro Europe Dendermonde - Klachten over geurhinder

van Marius Meremans aan minister Joke Schauvliege (Vraag en antwoord)
313 (2017-2018)

Actuele vraag over het eventueel inzetten van IS-strijders als acteur door NTGent

van Marius Meremans aan minister Sven Gatz
273 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Verslag over het jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst 2017

namens Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, verslag door Wilfried Vandaele en Katia Segers
41 (2017-2018) nr. 3

Verslag over het jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst 2017

namens Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, verslag door Wilfried Vandaele en Katia Segers
41 (2017-2018) nr. 3

Vraag om uitleg over de beleidsdomeinoverschrijdende aanpak van grensoverschrijdend gedrag

van Katrien Schryvers aan minister Jo Vandeurzen
1531 (2017-2018)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2