Parlementair werk

Sinds januari 2013 ben ik als Vlaams Volksvertegenwoordiger actief in het Vlaams Parlement. Ik ben vast lid van drie commissies:(1) Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM); (2) Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering en Stedenbeleid; (3) Brussel en Vlaamse Rand. Daarnaast ben ik plaatsvervangend lid van de commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.

Omdat het domein Cultuur me na aan het hart liggen, leg ik me meest toe op de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media. In die commissie kan ik terugvallen op mijn expertise en ervaringen als schepen van Jeugd en Cultuur in Dendermonde. Binnen de commissie ben ik voornamelijk bezig met kunstenbeleid en sociaal-cultureel werk. Daarnaast zet ik me in voor het lokaal en regionaal cultuurbeleid. Ook het letterenbeleid en vrijwilligersbeleid volg ik op.

Binnen de N-VA fractie ben ik aangeduid als commissiecoördinator CJSM. Dat betekent dat ik de standpuntbepaling op korte termijn maar ook op (middel)lange termijn agendeer en modereer met de zes effectieve en zes plaatsvervangende Vlaamse Parlementsleden die voor N-VA in deze commissie zetelen.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor waterbeheersing en regionale mobiliteitsdossiers.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina .

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan via de startpagina in op mijn persoonlijke nieuwsbrief .  

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van decreet betreffende de bovenlokale cultuurwerking

van Jean-Jacques De Gucht, Marius Meremans, Karin Brouwers, Cathy Coudyser, Sabine de Bethune, Manuela Van Werde en Orry Van de Wauwer
1543 (2017-2018) nr. 3

Voorstel van decreet houdende wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013

van Jean-Jacques De Gucht, Marius Meremans, Karin Brouwers, Bart Caron en Katia Segers
1591 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende het stimuleren van burgerbetrokkenheid op het lokale beleidsniveau

van Willem-Frederik Schiltz, Paul Cordy, Katrien Partyka, Marius Meremans, Peter Van Rompuy en Matthias Diependaele
1386 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Leesbevorderingsnetwerken - Uitbouw

van Marius Meremans aan minister Sven Gatz (Vraag en antwoord)
185 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Leesbevorderingsorganisaties - Structurele ondersteuning

van Marius Meremans aan minister Sven Gatz (Vraag en antwoord)
186 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Culturele tijdschriften en publicaties - Geïntegreerd beleid

van Marius Meremans aan minister Sven Gatz (Vraag en antwoord)
184 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Actuele vraag over de betrokkenheid van de Vlaamse Gemeenschap bij de kandidatuur van Brussel als Culturele Hoofdstad van Europa in 2030

van Joris Poschet aan minister Sven Gatz
367 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de organisatie van de elektronische stemprocedure bij de lokale en de provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018

van Griet Coppé aan minister Liesbeth Homans
1898 (2017-2018)

Verslag van de hoorzitting over de herstructurering van het Departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM)

namens Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, verslag door Tine Soens
1562 (2017-2018) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2