Parlementair werk

Sinds januari 2013 ben ik als Vlaams Volksvertegenwoordiger actief in het Vlaams Parlement. Ik ben vast lid van drie commissies:(1) Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM); (2) Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering en Stedenbeleid; (3) Brussel en Vlaamse Rand. Daarnaast ben ik plaatsvervangend lid van de commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.

Omdat het domein Cultuur me na aan het hart liggen, leg ik me meest toe op de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media. In die commissie kan ik terugvallen op mijn expertise en ervaringen als schepen van Jeugd en Cultuur in Dendermonde. Binnen de commissie ben ik voornamelijk bezig met kunstenbeleid en sociaal-cultureel werk. Daarnaast zet ik me in voor het lokaal en regionaal cultuurbeleid. Ook het letterenbeleid en vrijwilligersbeleid volg ik op.

Binnen de N-VA fractie ben ik aangeduid als commissiecoördinator CJSM. Dat betekent dat ik de standpuntbepaling op korte termijn maar ook op (middel)lange termijn agendeer en modereer met de zes effectieve en zes plaatsvervangende Vlaamse Parlementsleden die voor N-VA in deze commissie zetelen.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor waterbeheersing en regionale mobiliteitsdossiers.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina .

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan via de startpagina in op mijn persoonlijke nieuwsbrief .  

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2019 betreffende de deelname van de particuliere niet-lineaire televisieomroeporganisaties aan de productie van Vlaamse audiovisuele werken

van Lionel Bajart, Wilfried Vandaele, Karin Brouwers, Manuela Van Werde, Joris Poschet en Marius Meremans
1866 (2018-2019) nr. 2

Voorstel van resolutie betreffende de toekomst van de openbare bibliotheek

van Bart Caron, Jean-Jacques De Gucht, Marius Meremans, Orry Van de Wauwer en Katia Segers
1863 (2018-2019) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen in het beleidsveld cultuur

van Karin Brouwers, Jean-Jacques De Gucht, Marius Meremans, Bart Caron, Katia Segers en Manuela Van Werde
1817 (2018-2019) nr. 3

Recente vragen

Vraag om uitleg over exclusiviteitscontracten en het opbieden voor schermgezichten bij de VRT

van Marius Meremans aan minister Benjamin Dalle
232 (2019-2020)

Vraag om uitleg over het actieplan leesbevordering

van Marius Meremans aan minister Jan Jambon
311 (2019-2020)

Vraag om uitleg over de aanpak van de overstromingen van de Dender

van Marius Meremans aan minister Lydia Peeters
142 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de VRT-uitzending van de ceremonie voor de 18e verjaardag van prinses Elisabeth

van Klaas Slootmans aan minister Benjamin Dalle
231 (2019-2020)

Vraag om uitleg over innovatie in de cultuursector

van Gustaaf Pelckmans aan minister Jan Jambon
174 (2019-2020)

Vraag om uitleg over het stijgende aantal fietsdoden

van Lode Ceyssens aan minister Lydia Peeters
44 (2019-2020)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2