Parlementair werk

Sinds januari 2013 ben ik als Vlaams Volksvertegenwoordiger actief in het Vlaams Parlement. Ik ben vast lid van drie commissies:(1) Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM); (2) Mobiliteit en Openbare Werken. Daarnaast ben ik plaatsvervangend lid van de commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie.

Omdat het domein Cultuur me na aan het hart liggen, leg ik me meest toe op de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media. In die commissie kan ik terugvallen op mijn expertise en ervaringen als schepen van Jeugd en Cultuur in Dendermonde. Binnen de commissie ben ik voornamelijk bezig met kunstenbeleid en sociaal-cultureel werk. Daarnaast zet ik me in voor het lokaal en regionaal cultuurbeleid. Ook het letterenbeleid en vrijwilligersbeleid volg ik op. In tweede lijn volg ik ook media op, daarbij heb ik onder meer aandacht voor de toekomst van de VRT

Binnen de N-VA fractie ben ik aangeduid als commissiecoördinator CJSM. Dat betekent dat ik de standpuntbepaling op korte termijn maar ook op (middel)lange termijn agendeer en modereer met de zes effectieve en zes plaatsvervangende Vlaamse Parlementsleden die voor N-VA in deze commissie zetelen. Ik was ook de onderhandelaar voor de partij met betrekking tot de beleidsdomeinen uit deze commissie.

Binnen mobiliteit focus ik mij voornamelijk op het fietsbeleid en taxi's. Daar breng ik mijn ervaringen mee als schepen van Mobiliteit in Dendermonde.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor waterbeheersing en polders.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina .

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan via de startpagina in op mijn persoonlijke nieuwsbrief .  

Recent ingediende documenten

Amendement op het ontwerp van programmadecreet bij de aanpassing van de begroting 2021

van Tinne Rombouts, Freya Perdaens, Steven Coenegrachts, Cathy Coudyser, Orry Van de Wauwer en Marius Meremans
812 (2020-2021) nr. 2

Voorstel van decreet over zero-emissievoertuigen en voertuigen aangedreven door alternatieve brandstoffen

van Marino Keulen, Bert Maertens, Lode Ceyssens, Andries Gryffroy, Martine Fournier en Marius Meremans
840 (2020-2021) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van decreet over de ondersteuning van de professionele kunsten

van Katia Segers, Marius Meremans, Karin Brouwers, Stephanie D'Hose, Cathy Coudyser, Orry Van de Wauwer en Manuela Van Werde
677 (2020-2021) nr. 3

Recente vragen

Schriftelijke vraag GAS-boetes voor kleine snelheidsovertredingen in zones 30 en 50 - Trajectcontrole-as-a-Service (TaaS)

van Marius Meremans aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
1099 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Campagne rond veilig fietsen - Verloop en effecten

van Marius Meremans aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
1095 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Europalaan (N47) en Keltenlaan (N445) Zele - Bermbeheer

van Marius Meremans aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
972 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de noden van de fietsers

van Martine Fournier aan minister Lydia Peeters
3777 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de toename van het aantal letselongevallen met elektrische steps

van Wim Verheyden aan minister Lydia Peeters
3779 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de Vlaamse wedstrijdtrajecten van het WK wielrennen 2021

van Carmen Ryheul aan minister Lydia Peeters
3774 (2020-2021)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2