Parlementair werk

Sinds januari 2013 ben ik als Vlaams Volksvertegenwoordiger actief in het Vlaams Parlement. Ik ben vast lid van drie commissies:(1) Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM); (2) Mobiliteit en Openbare Werken; (3) Ad hoc commissie voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid. Daarnaast ben ik plaatsvervangend lid van de commissies Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie; Onderwijs & Bestrijding van gewelddadige radicalisering.

Omdat het domein Cultuur me na aan het hart liggen, leg ik me meest toe op de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media. In die commissie kan ik terugvallen op mijn expertise en ervaringen als schepen van Jeugd en Cultuur in Dendermonde. Binnen de commissie ben ik voornamelijk bezig met kunstenbeleid en sociaal-cultureel werk. Daarnaast zet ik me in voor het lokaal en regionaal cultuurbeleid. Ook het letterenbeleid en vrijwilligersbeleid volg ik op. In tweede lijn volg ik ook media op, daarbij heb ik onder meer aandacht voor de toekomst van de VRT

Binnen de N-VA fractie ben ik aangeduid als commissiecoördinator CJSM. Dat betekent dat ik de standpuntbepaling op korte termijn maar ook op (middel)lange termijn agendeer en modereer met de zes effectieve en zes plaatsvervangende Vlaamse Parlementsleden die voor N-VA in deze commissie zetelen. Ik was ook de onderhandelaar voor de partij met betrekking tot de beleidsdomeinen uit deze commissie.

Binnen mobiliteit focus ik mij voornamelijk op het fietsbeleid en taxi's. Daar breng ik mijn ervaringen mee als schepen van Mobiliteit in Dendermonde.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor waterbeheersing en polders.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina .

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan via de startpagina in op mijn persoonlijke nieuwsbrief .  

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van artikel 23 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, van artikel 1 van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, van artikel 16 van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en van artikel 44 van het decreet van 26 april 2019 betreffende de basisbereikbaarheid

van Marino Keulen, Bert Maertens, Jo Brouns, Annick De Ridder, Martine Fournier en Marius Meremans
1156 (2021-2022) nr. 1

Amendementen op het voorstel van decreet tot wijziging van artikel 23 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, van artikel 1 van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, van artikel 16 van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en van artikel 44 van het decreet van 26 april 2019 betreffende de basisbereikbaarheid

van Marino Keulen, Bert Maertens, Annick De Ridder, Martine Fournier, Marius Meremans en Karin Brouwers
1156 (2021-2022) nr. 4

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over de optimalisatie van GAS 5

van Rita Moors, Bert Maertens, Marius Meremans, Annick De Ridder, Maarten De Veuster en Paul Van Miert
1182 (2021-2022) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de wijziging van het personeelsstatuut van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren

van Marius Meremans aan minister Jan Jambon
3880 (2021-2022)

Vraag om uitleg over het stijgende aantal ongevallen met e-steps

van Marius Meremans aan minister Lydia Peeters
3849 (2021-2022)

Vraag om uitleg over het concept 'middenrijbaan' voor fietsers

van Marius Meremans aan minister Lydia Peeters
3870 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Verslag van de gedachtewisseling over de verdeling van de werkingssubsidies op basis van het Kunstendecreet

namens Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, verslag door Manuela Van Werde en Karin Brouwers
1383 (2021-2022) nr. 1

Verslag van de gedachtewisseling over de verdeling van de werkingssubsidies op basis van het Kunstendecreet

namens Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, verslag door Manuela Van Werde en Karin Brouwers
1383 (2021-2022) nr. 1

Verslag van de hoorzitting over het Mediaconcentratierapport 2021 van de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM)

namens Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, verslag door Karin Brouwers en Katia Segers
1353 (2021-2022) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2