Parlementair werk

Sinds januari 2013 ben ik als Vlaams Volksvertegenwoordiger actief in het Vlaams Parlement. Ik ben vast lid van drie commissies:(1) Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM); (2) Mobiliteit en Openbare Werken; (3) Ad hoc commissie voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid. Daarnaast ben ik plaatsvervangend lid van de commissies Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie; Onderwijs & Bestrijding van gewelddadige radicalisering.

Omdat het domein Cultuur me na aan het hart liggen, leg ik me meest toe op de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media. In die commissie kan ik terugvallen op mijn expertise en ervaringen als schepen van Jeugd en Cultuur in Dendermonde. Binnen de commissie ben ik voornamelijk bezig met kunstenbeleid en sociaal-cultureel werk. Daarnaast zet ik me in voor het lokaal en regionaal cultuurbeleid. Ook het letterenbeleid en vrijwilligersbeleid volg ik op. In tweede lijn volg ik ook media op, daarbij heb ik onder meer aandacht voor de toekomst van de VRT

Binnen de N-VA fractie ben ik aangeduid als commissiecoördinator CJSM. Dat betekent dat ik de standpuntbepaling op korte termijn maar ook op (middel)lange termijn agendeer en modereer met de zes effectieve en zes plaatsvervangende Vlaamse Parlementsleden die voor N-VA in deze commissie zetelen. Ik was ook de onderhandelaar voor de partij met betrekking tot de beleidsdomeinen uit deze commissie.

Binnen mobiliteit focus ik mij voornamelijk op het fietsbeleid en taxi's. Daar breng ik mijn ervaringen mee als schepen van Mobiliteit in Dendermonde.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor waterbeheersing en polders.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina .

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan via de startpagina in op mijn persoonlijke nieuwsbrief .  

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van decreet over de subsidiëring van het sociaal-cultureel volwassenenwerk

van Marius Meremans, Karin Brouwers, Stephanie D'Hose, Cathy Coudyser, Orry Van de Wauwer en Manuela Van Werde
1508 (2022-2023) nr. 2

Voorstel van decreet tot wijziging van artikel 23 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, van artikel 1 van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, van artikel 16 van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en van artikel 44 van het decreet van 26 april 2019 betreffende de basisbereikbaarheid

van Marino Keulen, Bert Maertens, Jo Brouns, Annick De Ridder, Martine Fournier en Marius Meremans
1156 (2021-2022) nr. 1

Amendementen op het voorstel van decreet tot wijziging van artikel 23 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, van artikel 1 van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, van artikel 16 van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en van artikel 44 van het decreet van 26 april 2019 betreffende de basisbereikbaarheid

van Marino Keulen, Bert Maertens, Annick De Ridder, Martine Fournier, Marius Meremans en Karin Brouwers
1156 (2021-2022) nr. 4

Recente vragen

Vraag om uitleg over de middelen uit het Fietsfonds

van Marius Meremans aan minister Lydia Peeters
1068 (2022-2023)

Vraag om uitleg over de snelheid op fietspaden

van Marius Meremans aan minister Lydia Peeters
1073 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Gewestwegen - Telling van fietsers

van Marius Meremans aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
160 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de financiële moeilijkheden bij regionale zender AVS

van Elisabeth Meuleman aan minister Benjamin Dalle
1118 (2022-2023)

Verslag van de hoorzitting over het rapport 'Weerbaar Waterland - Ons voorbereiden op wat al gebeurt'

namens Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie, verslag door Mieke Schauvliege en Tinne Rombouts
1543 (2022-2023) nr. 1

Verslag van de hoorzitting over het rapport 'Weerbaar Waterland - Ons voorbereiden op wat al gebeurt'

namens Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie, verslag door Mieke Schauvliege en Tinne Rombouts
1543 (2022-2023) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2