Parlementair werk

Sinds januari 2013 ben ik als Vlaams Volksvertegenwoordiger actief in het Vlaams Parlement. Ik ben vast lid van drie commissies:(1) Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM); (2) Mobiliteit en Openbare Werken. Daarnaast ben ik plaatsvervangend lid van de commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie.

Omdat het domein Cultuur me na aan het hart liggen, leg ik me meest toe op de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media. In die commissie kan ik terugvallen op mijn expertise en ervaringen als schepen van Jeugd en Cultuur in Dendermonde. Binnen de commissie ben ik voornamelijk bezig met kunstenbeleid en sociaal-cultureel werk. Daarnaast zet ik me in voor het lokaal en regionaal cultuurbeleid. Ook het letterenbeleid en vrijwilligersbeleid volg ik op. In tweede lijn volg ik ook media op, daarbij heb ik onder meer aandacht voor de toekomst van de VRT

Binnen de N-VA fractie ben ik aangeduid als commissiecoördinator CJSM. Dat betekent dat ik de standpuntbepaling op korte termijn maar ook op (middel)lange termijn agendeer en modereer met de zes effectieve en zes plaatsvervangende Vlaamse Parlementsleden die voor N-VA in deze commissie zetelen. Ik was ook de onderhandelaar voor de partij met betrekking tot de beleidsdomeinen uit deze commissie.

Binnen mobiliteit focus ik mij voornamelijk op het fietsbeleid en taxi's. Daar breng ik mijn ervaringen mee als schepen van Mobiliteit in Dendermonde.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor waterbeheersing en polders.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina .

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan via de startpagina in op mijn persoonlijke nieuwsbrief .  

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen over het gemeenschappelijk vervoer, het algemeen mobiliteitsbeleid, de weginfrastructuur en het wegenbeleid, en de waterinfrastructuur en het waterbeleid

van Marino Keulen, Bert Maertens, Marius Meremans, Martine Fournier, Jos Lantmeeters en Lode Ceyssens
380 (2019-2020) nr. 2

Voorstel van resolutie over de nieuwe beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT) en de Vlaamse Gemeenschap

van Karin Brouwers, Marius Meremans, Stephanie D'Hose, Orry Van de Wauwer, Wilfried Vandaele en Manuela Van Werde
388 (2019-2020) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van artikel 81 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat het aandeel televisiereclame- en telewinkelspots betreft

van Karin Brouwers, Marius Meremans, Stephanie D'Hose, Wilfried Vandaele, Orry Van de Wauwer en Manuela Van Werde
282 (2019-2020) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de reportage van BRUZZ over een illegale actie van Extinction Rebellion

van Marius Meremans aan minister Benjamin Dalle
2970 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Amateurkunsten - Toekenning internationale reistoelagen

van Marius Meremans aan minister Jan Jambon (Vraag en antwoord)
296 (2019-2020)

Vraag om uitleg over fietsongevallen waarbij geen tegenpartij betrokken is

van Marius Meremans aan minister Lydia Peeters
2659 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de uitrol van het noodfonds voor de cultuursector

van Gustaaf Pelckmans aan minister Jan Jambon
2979 (2019-2020)

Verslag over het voorstel van resolutie tot veroordeling van de censuur in de media en het maximaal vrijwaren van de ideologische diversiteit

namens Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, verslag door Freya Perdaens
368 (2019-2020) nr. 2

Verslag van de gedachtewisseling over het noodfonds van de Vlaamse Regering (bevoegdheden Media en Jeugd)

namens Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, verslag door Manuela Van Werde en Karin Brouwers
402 (2019-2020) nr. 3
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2