Parlementair werk

Sinds januari 2013 ben ik als Vlaams Volksvertegenwoordiger actief in het Vlaams Parlement. Ik ben vast lid van drie commissies:(1) Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM); (2) Mobiliteit en Openbare Werken. Daarnaast ben ik plaatsvervangend lid van de commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie.

Omdat het domein Cultuur me na aan het hart liggen, leg ik me meest toe op de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media. In die commissie kan ik terugvallen op mijn expertise en ervaringen als schepen van Jeugd en Cultuur in Dendermonde. Binnen de commissie ben ik voornamelijk bezig met kunstenbeleid en sociaal-cultureel werk. Daarnaast zet ik me in voor het lokaal en regionaal cultuurbeleid. Ook het letterenbeleid en vrijwilligersbeleid volg ik op. In tweede lijn volg ik ook media op, daarbij heb ik onder meer aandacht voor de toekomst van de VRT

Binnen de N-VA fractie ben ik aangeduid als commissiecoördinator CJSM. Dat betekent dat ik de standpuntbepaling op korte termijn maar ook op (middel)lange termijn agendeer en modereer met de zes effectieve en zes plaatsvervangende Vlaamse Parlementsleden die voor N-VA in deze commissie zetelen. Ik was ook de onderhandelaar voor de partij met betrekking tot de beleidsdomeinen uit deze commissie.

Binnen mobiliteit focus ik mij voornamelijk op het fietsbeleid en taxi's. Daar breng ik mijn ervaringen mee als schepen van Mobiliteit in Dendermonde.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor waterbeheersing en polders.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina .

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan via de startpagina in op mijn persoonlijke nieuwsbrief .  

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen over het gemeenschappelijk vervoer, het algemeen mobiliteitsbeleid, de weginfrastructuur en het wegenbeleid, en de waterinfrastructuur en het waterbeleid

van Marino Keulen, Bert Maertens, Marius Meremans, Martine Fournier, Jos Lantmeeters en Lode Ceyssens
380 (2019-2020) nr. 2

Voorstel van resolutie over de nieuwe beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT) en de Vlaamse Gemeenschap

van Karin Brouwers, Marius Meremans, Stephanie D'Hose, Orry Van de Wauwer, Wilfried Vandaele en Manuela Van Werde
388 (2019-2020) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van artikel 81 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat het aandeel televisiereclame- en telewinkelspots betreft

van Karin Brouwers, Marius Meremans, Stephanie D'Hose, Wilfried Vandaele, Orry Van de Wauwer en Manuela Van Werde
282 (2019-2020) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over veiligere fietsroutes naar school

van Marius Meremans aan minister Lydia Peeters
3185 (2019-2020)

Vraag om uitleg over de Facebookban van Zwarte Piet

van Marius Meremans aan minister Benjamin Dalle
3254 (2019-2020)

Vraag om uitleg over de invoering van de verkeersborden B22/B23 op gewestwegen

van Marius Meremans aan minister Lydia Peeters
3280 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de verkeersborden B22 en B23 die fietsers toelaten het rode licht te negeren

van Mercedes Van Volcem aan minister Lydia Peeters
3325 (2019-2020)

Vraag om uitleg over de verkeersveiligheid voor schoolgaande kinderen

van Roosmarijn Beckers aan minister Lydia Peeters
3199 (2019-2020)

Vraag om uitleg over het aantal schoolkinderen dat gewond geraakt in het verkeer

van Annick Lambrecht aan minister Lydia Peeters
3188 (2019-2020)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2