Parlementair werk

Sinds januari 2013 ben ik als Vlaams Volksvertegenwoordiger actief in het Vlaams Parlement. Ik ben vast lid van drie commissies:(1) Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM); (2) Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering en Stedenbeleid; (3) Brussel en Vlaamse Rand. Daarnaast ben ik plaatsvervangend lid van de commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.

Omdat het domein Cultuur me na aan het hart liggen, leg ik me meest toe op de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media. In die commissie kan ik terugvallen op mijn expertise en ervaringen als schepen van Jeugd en Cultuur in Dendermonde. Binnen de commissie ben ik voornamelijk bezig met kunstenbeleid en sociaal-cultureel werk. Daarnaast zet ik me in voor het lokaal en regionaal cultuurbeleid. Ook het letterenbeleid en vrijwilligersbeleid volg ik op.

Binnen de N-VA fractie ben ik aangeduid als commissiecoördinator CJSM. Dat betekent dat ik de standpuntbepaling op korte termijn maar ook op (middel)lange termijn agendeer en modereer met de zes effectieve en zes plaatsvervangende Vlaamse Parlementsleden die voor N-VA in deze commissie zetelen.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor waterbeheersing en regionale mobiliteitsdossiers.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina .

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan via de startpagina in op mijn persoonlijke nieuwsbrief .  

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

van Nadia Sminate, Marius Meremans, Michel Doomst, Bart Dochy, Marnic De Meulemeester en Bert Maertens
1783 (2018-2019) nr. 1

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet betreffende het vervreemden van onroerende domeingoederen en het vestigen en vervreemden van zakelijke rechten door de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest

van Marius Meremans, Nadia Sminate, Koen Van den Heuvel, Ward Kennes, Marnic De Meulemeester en Bert Maertens
1693 (2018-2019) nr. 3

Voorstel van decreet houdende wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013

van Bart Caron, Katia Segers, Marius Meremans, Karin Brouwers en Jean-Jacques De Gucht
1591 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Verslag - Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - thursday 13 december 2018 11.06u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - thursday 6 december 2018 16.00u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - donderdag 8 november 2018 12.06u

(2018-2019)

Recente tussenkomsten

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 en over de beleidsbrieven Cultuur 2018-2019, Jeugd 2018-2019, Media 2018-2019 en Sport 2018-2019

namens Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, verslag door Herman Wynants, Miranda Van Eetvelde, Karin Brouwers, Bert Moyaers en Cathy Coudyser
15 (2018-2019) nr. 2-D

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 en over de beleidsbrieven Cultuur 2018-2019, Jeugd 2018-2019, Media 2018-2019 en Sport 2018-2019

namens Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, verslag door Herman Wynants, Miranda Van Eetvelde, Karin Brouwers, Bert Moyaers en Cathy Coudyser
15 (2018-2019) nr. 2-D

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 en over de beleidsbrieven Cultuur 2018-2019, Jeugd 2018-2019, Media 2018-2019 en Sport 2018-2019

namens Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, verslag door Herman Wynants, Miranda Van Eetvelde, Karin Brouwers, Bert Moyaers en Cathy Coudyser
15 (2018-2019) nr. 2-D
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2