Parlementair werk

Sinds januari 2013 ben ik als Vlaams Volksvertegenwoordiger actief in het Vlaams Parlement. Ik ben vast lid van drie commissies:(1) Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM); (2) Mobiliteit en Openbare Werken; (3) Ad hoc commissie voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid. Daarnaast ben ik plaatsvervangend lid van de commissies Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie; Onderwijs & Bestrijding van gewelddadige radicalisering.

Omdat het domein Cultuur me na aan het hart liggen, leg ik me meest toe op de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media. In die commissie kan ik terugvallen op mijn expertise en ervaringen als schepen van Jeugd en Cultuur in Dendermonde. Binnen de commissie ben ik voornamelijk bezig met kunstenbeleid en sociaal-cultureel werk. Daarnaast zet ik me in voor het lokaal en regionaal cultuurbeleid. Ook het letterenbeleid en vrijwilligersbeleid volg ik op. In tweede lijn volg ik ook media op, daarbij heb ik onder meer aandacht voor de toekomst van de VRT

Binnen de N-VA fractie ben ik aangeduid als commissiecoördinator CJSM. Dat betekent dat ik de standpuntbepaling op korte termijn maar ook op (middel)lange termijn agendeer en modereer met de zes effectieve en zes plaatsvervangende Vlaamse Parlementsleden die voor N-VA in deze commissie zetelen. Ik was ook de onderhandelaar voor de partij met betrekking tot de beleidsdomeinen uit deze commissie.

Binnen mobiliteit focus ik mij voornamelijk op het fietsbeleid en taxi's. Daar breng ik mijn ervaringen mee als schepen van Mobiliteit in Dendermonde.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor waterbeheersing en polders.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina .

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan via de startpagina in op mijn persoonlijke nieuwsbrief .  

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij – De Lijn, tot wijziging van het decreet van 26 april 2019 betreffende de basisbereikbaarheid en tot intrekking van het decreet van 25 februari 2022 betreffende de Vervoersautoriteit

van Marino Keulen, Bert Maertens, Karin Brouwers, Annick De Ridder, Martine Fournier en Marius Meremans
1662 (2022-2023) nr. 1

Voorstel van resolutie over een betere mobiliteit voor mensen met een verminderde mobiliteit

van Katrien Schryvers, Bert Maertens, Marino Keulen, Tine van der Vloet, Karin Brouwers en Marius Meremans
1622 (2022-2023) nr. 1

Amendementen op het voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij – De Lijn, tot wijziging van het decreet van 26 april 2019 betreffende de basisbereikbaarheid en tot intrekking van het decreet van 25 februari 2022 betreffende de Vervoersautoriteit

van Marino Keulen, Bert Maertens, Karin Brouwers, Annick De Ridder, Martine Fournier en Marius Meremans
1662 (2022-2023) nr. 2

Recente vragen

Vraag om uitleg over fietsveiligheid

van Marius Meremans aan minister Lydia Peeters
3585 (2022-2023)

Vraag om uitleg over de fietsrapporten van de Vlaamse steden en gemeenten

van Marius Meremans aan minister Lydia Peeters
26 (2023-2024)

Vraag om uitleg over beveiligde fietsparkings bij treinstations

van Marius Meremans aan minister Lydia Peeters
17 (2023-2024)

Recente tussenkomsten

Septemberverklaring van de Vlaamse Regering over de algemene maatschappelijke situatie en over de krachtlijnen van de begroting 2024

van de Vlaamse Regering
31 (2023-2024) nr. 1

Vraag om uitleg over de impact van technologische ontwikkelingen op de uitrol van de laadinfrastructuur in Vlaanderen

van Sofie Mertens aan minister Lydia Peeters
3239 (2022-2023)

Vraag om uitleg over het verplichten van het dragen van een helm voor e-steppers

van Annick Lambrecht aan minister Lydia Peeters
3297 (2022-2023)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2