Parlementair werk

Sinds januari 2013 ben ik als Vlaams Volksvertegenwoordiger actief in het Vlaams Parlement. Ik ben vast lid van drie commissies:(1) Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM); (2) Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering en Stedenbeleid; (3) Brussel en Vlaamse Rand. Daarnaast ben ik plaatsvervangend lid van de commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.

Omdat het domein Cultuur me na aan het hart liggen, leg ik me meest toe op de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media. In die commissie kan ik terugvallen op mijn expertise en ervaringen als schepen van Jeugd en Cultuur in Dendermonde. Binnen de commissie ben ik voornamelijk bezig met kunstenbeleid en sociaal-cultureel werk. Daarnaast zet ik me in voor het lokaal en regionaal cultuurbeleid. Ook het letterenbeleid en vrijwilligersbeleid volg ik op.

Binnen de N-VA fractie ben ik aangeduid als commissiecoördinator CJSM. Dat betekent dat ik de standpuntbepaling op korte termijn maar ook op (middel)lange termijn agendeer en modereer met de zes effectieve en zes plaatsvervangende Vlaamse Parlementsleden die voor N-VA in deze commissie zetelen.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor waterbeheersing en regionale mobiliteitsdossiers.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina .

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan via de startpagina in op mijn persoonlijke nieuwsbrief .  

Recent ingediende documenten

Amendement op het ontwerp van decreet betreffende de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren

van Marius Meremans, Karin Brouwers, Marino Keulen, Katia Segers en Bart Caron
1626 (2017-2018) nr. 2

Voorstel van resolutie betreffende voorstellen voor het versterken van de beleidsdomeinoverschrijdende aanpak tegen grensoverschrijdend gedrag

van Peter Wouters, Joris Poschet, Lionel Bajart, Elke Sleurs, Katrien Schryvers en Marius Meremans
1629 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013

van Jean-Jacques De Gucht, Marius Meremans, Karin Brouwers, Bart Caron en Katia Segers
1591 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de genderongelijkheid in de beursaanvragen bij het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL)

van Marius Meremans aan minister Sven Gatz
2371 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Mountainbikeroutes - Verhoging aantrekkingskracht

van Marius Meremans aan minister Philippe Muyters (Vraag en antwoord)
525 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Laagdrempelige sportinfrastructuur - Promotie

van Marius Meremans aan minister Philippe Muyters (Vraag en antwoord)
523 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Verslag van de hoorzitting over het rapport Mediaconcentratie 2017 van de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) en over de pluriformiteit van de Vlaamse media

namens Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, verslag door Katia Segers en Karin Brouwers
1618 (2017-2018) nr. 1

Verslag van de hoorzitting over het rapport Mediaconcentratie 2017 van de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) en over de pluriformiteit van de Vlaamse media

namens Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, verslag door Katia Segers en Karin Brouwers
1618 (2017-2018) nr. 1

Verslag over het voorstel van resolutie betreffende een menswaardig handhavingsbeleid ten aanzien van mensen zonder geldige verblijfsvergunning die deelnemen aan activiteiten op het vlak van cultuur, sport, opleiding of zorg

namens Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting, verslag door Paul Cordy
1511 (2017-2018) nr. 2
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2