Parlementair werk

Sinds januari 2013 ben ik als Vlaams Volksvertegenwoordiger actief in het Vlaams Parlement. Ik ben vast lid van drie commissies:(1) Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM); (2) Mobiliteit en Openbare Werken; (3) Ad hoc commissie voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid. Daarnaast ben ik plaatsvervangend lid van de commissies Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie; Onderwijs & Bestrijding van gewelddadige radicalisering.

Omdat het domein Cultuur me na aan het hart liggen, leg ik me meest toe op de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media. In die commissie kan ik terugvallen op mijn expertise en ervaringen als schepen van Jeugd en Cultuur in Dendermonde. Binnen de commissie ben ik voornamelijk bezig met kunstenbeleid en sociaal-cultureel werk. Daarnaast zet ik me in voor het lokaal en regionaal cultuurbeleid. Ook het letterenbeleid en vrijwilligersbeleid volg ik op. In tweede lijn volg ik ook media op, daarbij heb ik onder meer aandacht voor de toekomst van de VRT

Binnen de N-VA fractie ben ik aangeduid als commissiecoördinator CJSM. Dat betekent dat ik de standpuntbepaling op korte termijn maar ook op (middel)lange termijn agendeer en modereer met de zes effectieve en zes plaatsvervangende Vlaamse Parlementsleden die voor N-VA in deze commissie zetelen. Ik was ook de onderhandelaar voor de partij met betrekking tot de beleidsdomeinen uit deze commissie.

Binnen mobiliteit focus ik mij voornamelijk op het fietsbeleid en taxi's. Daar breng ik mijn ervaringen mee als schepen van Mobiliteit in Dendermonde.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor waterbeheersing en polders.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina .

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan via de startpagina in op mijn persoonlijke nieuwsbrief .  

Recent ingediende documenten

Amendement voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet tot invoering van een waarborg bij inkomende bruiklenen voor tijdelijke tentoonstellingen

van Cathy Coudyser, Orry Van de Wauwer, Stephanie D'Hose, Manuela Van Werde, Karin Brouwers en Marius Meremans
1003 (2021-2022) nr. 3

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 13 april 1999 houdende machtiging van de Vlaamse regering om toe te treden tot en om mee te werken aan de oprichting van de vereniging zonder winstgevend doel Vlaams Audiovisueel Fonds, wat de opdracht van het Vlaams Audiovisueel Fonds betreft

van Karin Brouwers, Manuela Van Werde, Steven Coenegrachts, Marius Meremans, Orry Van de Wauwer en Wilfried Vandaele
1090 (2021-2022) nr. 1

Voorstel van decreet tot het nemen van dringende steunmaatregelen voor de jeugdsector naar aanleiding van de COVID-19-pandemie

van Tinne Rombouts, Freya Perdaens, Steven Coenegrachts, Marius Meremans, Orry Van de Wauwer en Manuela Van Werde
1082 (2021-2022) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over het experimentele reglement rond talentontwikkeling in de amateurkunstensector

van Marius Meremans aan minister Jan Jambon
1190 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de internationale promotie van Vlaamse literatuur

van Marius Meremans aan minister Jan Jambon
994 (2021-2022)

Schriftelijke vraag Omvorming R4-Oost - Afschaffing buurtwegen Zelzate

van Marius Meremans aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
117 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de coronamaatregelen binnen de cultuursector en het debacle in de kerstvakantie na de uitspraak van de Raad van State

van Elisabeth Meuleman aan minister Jan Jambon
1212 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de coronamaatregelen voor de cultuursector voor en na de schorsing door de Raad van State van de beslissing tot sluiting van de sector

van Orry Van de Wauwer aan minister Jan Jambon
1197 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de turbulente tijden voor de cultuursector en de nood aan standvastigheid

van Stephanie D'Hose aan minister Jan Jambon
1203 (2021-2022)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2