Parlementair werk

Sinds januari 2013 ben ik als Vlaams Volksvertegenwoordiger actief in het Vlaams Parlement. Ik ben vast lid van drie commissies:(1) Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM); (2) Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering en Stedenbeleid; (3) Brussel en Vlaamse Rand. Daarnaast ben ik plaatsvervangend lid van de commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.

Omdat het domein Cultuur me na aan het hart liggen, leg ik me meest toe op de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media. In die commissie kan ik terugvallen op mijn expertise en ervaringen als schepen van Jeugd en Cultuur in Dendermonde. Binnen de commissie ben ik voornamelijk bezig met kunstenbeleid en sociaal-cultureel werk. Daarnaast zet ik me in voor het lokaal en regionaal cultuurbeleid. Ook het letterenbeleid en vrijwilligersbeleid volg ik op.

Binnen de N-VA fractie ben ik aangeduid als commissiecoördinator CJSM. Dat betekent dat ik de standpuntbepaling op korte termijn maar ook op (middel)lange termijn agendeer en modereer met de zes effectieve en zes plaatsvervangende Vlaamse Parlementsleden die voor N-VA in deze commissie zetelen.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor waterbeheersing en regionale mobiliteitsdossiers.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina .

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan via de startpagina in op mijn persoonlijke nieuwsbrief .  

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013

van Jean-Jacques De Gucht, Marius Meremans, Karin Brouwers, Bart Caron en Katia Segers
1591 (2017-2018) nr. 1

Amendement op het ontwerp van decreet betreffende de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren

van Marius Meremans, Karin Brouwers, Marino Keulen, Katia Segers en Bart Caron
1626 (2017-2018) nr. 2

Voorstel van resolutie betreffende voorstellen voor het versterken van de beleidsdomeinoverschrijdende aanpak tegen grensoverschrijdend gedrag

van Peter Wouters, Joris Poschet, Lionel Bajart, Elke Sleurs, Katrien Schryvers en Marius Meremans
1629 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Doortrekking N41 Dendermonde-Aalst - Studie

van Marius Meremans aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
1333 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de verkoop van tickets van culturele centra op de Nederlandse doorverkoopsite bemster.nl

van Marius Meremans aan minister Sven Gatz
2457 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Intergemeentelijke samenwerkingen - Uittredingen provincies

van Marius Meremans aan minister Liesbeth Homans (Vraag en antwoord)
531 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Verslag van de hoorzitting over het toezicht van de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) op de naleving door de openbare omroep van de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap en over het jaarverslag 2017 van de VRT

namens Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, verslag door Katia Segers
1684 (2017-2018) nr. 1

Verslag van de hoorzitting over het toezicht van de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) op de naleving door de openbare omroep van de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap en over het jaarverslag 2017 van de VRT

namens Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, verslag door Katia Segers
1684 (2017-2018) nr. 1

Verslag van de hoorzitting over het toezicht van de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) op de naleving door de openbare omroep van de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap en over het jaarverslag 2017 van de VRT

namens Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, verslag door Katia Segers
1684 (2017-2018) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2