Nieuws over dit onderwerp

Nieuw decreet sociaal-cultureel volwassenwerk goedgekeurd in commissie

Op donderdag 9 februari 2023 keurde de commissie Cultuur, Jeugd, Sport & Media in het Vlaams parlement het nieuwe decreet voor sociaal-cultureel volwassenwerk goed. “Met dit ontwerp van decreet …

Moet Vlaanderen dan echt culturele segregatie subsidiëren?

“Ofwel stellen we voorwaarden aan het bestede belastinggeld en maken we de brug tussen de diverse groepen binnen onze Vlaamse gemeenschap. Ofwel spelen we in de kaart van de extremen van het …

Vlaanderen ondersteunt 24 bovenlokale cultuurprojecten

Sinds 2020 is het Bovenlokaal Cultuurdecreet in werking. Naast werkingsmiddelen voor Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden voorziet dit decreet in een subsidielijn voor bovenlokale …