Nieuws over dit onderwerp

€50.000 voor bovenlokaal cultuurproject van Sarakasi

De Vlaamse minister van Cultuur, Jan Jambon, kende recent nieuwe subsidies toe aan 21 bovenlokale cultuurprojecten, goed voor in totaal 2.469.471 euro. Onder de positief beoordeelde aanvragen, is een …

€15,5 miljoen voor cultureel-erfgoedorganisaties in Oost-Vlaanderen

De Vlaamse Regering besliste recent over de nieuwe vijfjarige werkingssubsidies voor cultureel-erfgoedorganisaties. Het vrijgemaakte budget werd met 54% verhoogd waardoor deze organisaties jaarlijks …

Nieuw decreet sociaal-cultureel volwassenwerk goedgekeurd in commissie

Op donderdag 9 februari 2023 keurde de commissie Cultuur, Jeugd, Sport & Media in het Vlaams parlement het nieuwe decreet voor sociaal-cultureel volwassenwerk goed. “Met dit ontwerp van decreet …