Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Marius Meremans op 9 juli 2021, over deze onderwerpen: Mobiliteit & verkeersveiligheid

Er komt een fietszone in het gebied aan het Sas. Dat besliste het Dendermondse college van burgemeester en schepenen op maandag 14 juni ll. Concreet zullen de straten Greffelinck, Ridderstraat, Zwarte Zustersstraat, Beurzestraat, Emiel Van Winckellaan, Prudens Van Duysestraat en Grote Markt deel …

Door Marius Meremans op 20 juni 2021, over deze onderwerpen: Mobiliteit & verkeersveiligheid

Het College van Burgemeester en Schepenen besliste op maandag 14 juni ll. tot het invoeren van fietssuggestiestroken in de Boonwijkstraat, de Paardentrapstraat en de Burgemeester Portmanslaan. Deze drie straten maken deel uit van de lokale ontsluitingsweg tussen Dendermonde en Denderbelle en zijn …

Door Marius Meremans op 26 mei 2021, over deze onderwerpen: Mobiliteit & verkeersveiligheid

In juli vorig jaar keurde de Vervoerregio Aalst (waartoe Dendermonde behoort) het nieuwe openbaar vervoerplan goed. Belangrijkste pijler van dit plan is het onderscheid tussen het kernnet en het aanvullend net enerzijds en het vervoer op maat anderzijds, wat ervoor moet zorgen dat het openbaar …

Door Marius Meremans op 11 februari 2021, over deze onderwerpen: Mobiliteit & verkeersveiligheid, Vlaams Parlement

Jaarlijks worden zo’n 30.000 aangiftes gedaan van fietsdiefstallen, waarbij we rekening moeten houden met het feit dat velen gewoonweg geen aangifte doen. Het reële cijfer zal dus hoger liggen. Vlaams parlementslid Marius Meremans stelde in de commissie van 11 februari voor aan minister Lydia …

Door Marius Meremans op 4 februari 2021, over deze onderwerpen: Mobiliteit & verkeersveiligheid

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft op 18 januari haar principiële goedkeuring verleend om een reeks tijdelijke verkeersmaatregelen te nemen als proefopstelling. Reeds in 2014 had de N-VA fractie bedenkingen bij de veiligheid van jonge fietsers rond het dorpsplein. Bij mijn aantreden …

Door Marius Meremans op 8 september 2020, over deze onderwerpen: Jeugd, Mobiliteit & verkeersveiligheid

De schoolstart betekent naast een nieuwe start voor velen ook een verhoging van het verkeer in de schoolomgeving. In Dendermonde kwam dit in de eerste schoolweek meteen tot uiting door een aanzienlijke drukte in de regio van het Sas te Dendermonde. Om dit op te vangen, zal er vanuit Stad …