Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Marius Meremans op 24 oktober 2017, over deze onderwerpen: Verkiezingen

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) was te gast in Dendermonde waar hij het N-VA beleid in de Vlaamse en Federale regering kwam toelichten. N-VA Dendermonde maakte daar ook bekend dat Marius Meremans lijsttrekker wordt voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, met een unanieme …

Door Marius Meremans op 19 juni 2016, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur, Efficiënte overheid, Verkiezingen, Vlaams Parlement

De noodzakelijke hervorming van de provincies werd op zondag 19 juni 2016  besproken in het debatprogramma 'De zevende dag'. Vlaams Parlementslid, Marius Meremans (N-VA) ging in debat met Provinciaal geduputeerde, Frank Smeets (CD&V).  "Voor N-VA is de hervorming van de provincies …

Door Marius Meremans op 18 juni 2016, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur, Regionaal Werk, Verkiezingen, Vlaams Parlement

Een auto met chauffeur en het loon van een parlementslid (zo'n 6.000 euro netto). Gedeputeerden - de ministers van de provincies -  hebben zeker niet te klagen. Er andere politieke jobs bijnemen, mogen ze niet. Andere betaalde baantjes in de privésector mogen ze  wel hebben. Verschillende …

Door Marius Meremans op 11 december 2015, over deze onderwerpen: Jeugd, Regionaal Werk, Ruimtelijke ordening, Verkiezingen

De realisatie van het nieuwe jeugd- en dienstencentrum in Appels staat op de helling. De stad kan momenteel geen geschikte aannemer aanduiden. "De aannemers zijn opmerkelijk duurder dan de bijna 800.000 euro die we zelf voorzien hadden", zegt schepen Lien Verwaeren. Slecht nieuws voor …

Door Marius Meremans op 3 juni 2015, over deze onderwerpen: Cultuur, Media, Verkiezingen

Waarom het Vlaamse regeerakkoord vereisten plant ‘voor een gewaarborgd aanbod van Vlaamse en Nederlandstalige producties en muziek op de openbare omroep’? Sceptici doen zulke quota wel eens af als navelstaarderij. Maar naast een ideologische keuze zijn ze ook een economische noodzaak, komen ze …

Door Marius Meremans op 17 juni 2014, over deze onderwerpen: Verkiezingen, Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is op 17 juni 2014 voor het eerst bijeengekomen na de verkiezingen van 25 mei. Nadat het parlement de verkiezingen geldig verklaarde en de geloofsbrieven werden goedgekeurd, legden de Vlaamse volksvertegenwoordigers hun grondwettelijke eed af. Ze deden dit in aanwezigheid van …