Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Marius Meremans op 24 juni 2020, over deze onderwerpen: Cultuur, Vlaams Parlement

Op 24 juni maakte Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon bekend welke circusprojecten een projectsubsidie krijgen. 17 projecten werden ingediend, 11 projecten positief beoordeeld. In totaal geeft de Vlaamse Regering 1.391.884 euro uit. Vlaams Parlementslid Marius Meremans (N-VA) is opgetogen over …

Door Marius Meremans op 19 augustus 2016, over deze onderwerpen: Cultuur, Efficiënte overheid, Jeugd, Vlaams Parlement

De twintig Vlaamse circusateliers zullen binnenkort niet overal meer subsidies moeten bijeensprokkelen, dankzij een nieuw circusdecreet. De ateliers, waar je workshops en lessen circustechnieken kunt volgen, zullen vanaf 1 januari 2018 een structurele ondersteuning krijgen. Dat blijkt uit een …

Door Marius Meremans op 18 augustus 2016, over deze onderwerpen: Cultuur, Vlaams Parlement

Het Vlaams steunpunt vrijwilligerswerk (VSVw) is een vzw die het vrijwilligerswerk in Vlaanderen ondersteunt. Zij richten zich op organisaties, lokale besturen maar ook op individuele vrijwilligers en dat in alle sectoren. Als expertisecentrum is de ondersteuning vanuit VSVw enorm veelzijdig. Zo …

Door Marius Meremans op 16 augustus 2016, over deze onderwerpen: Cultuur, Vlaams Parlement

Op dinsdg 16 augustus was Vlaams Parlementslid, Marius Meremans, te gast bij Vormingplus Oost-Brabant voor een werkbezoek. De debatten over een nieuw decreet sociaal-cultureel werk zijn volop aan de gang en nog dit jaar wordt het voorontwerp van decreet verwacht. Het ideale moment om de …

Door Marius Meremans op 6 juli 2016, over deze onderwerpen: Cultuur, Jeugd, Vlaams Parlement

Tijdens de plenaire vergadering van 6 juli 2016 werd minister van Cultuur Sven Gatz ondervraagd over het aangekondigde gecoördineerd vrijwilligersbeleid. Marius Meremans vroeg de minister om bij de opmaak van het actieplan vrijwilligerswerk ook rekening te houden met drie belangrijke elementen …

Door Marius Meremans op 30 juni 2016, over deze onderwerpen: Cultuur, Vlaams Parlement

Vlaams Parlementslid, Marius Meremans (N-VA), weerlegt de  kritiek van oppositiepartijen sp.a en groen op de verdeling van de werkingssubsidies van het kunstendecreet. "Versnippering en overproductie tegengaan" "Gezien de budgettaire toestand wist iedereen dat dit een moeilijke oefening zou …