Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Marius Meremans op 16 augustus 2016, over deze onderwerpen: Cultuur, Vlaams Parlement

Op dinsdg 16 augustus was Vlaams Parlementslid, Marius Meremans, te gast bij Vormingplus Oost-Brabant voor een werkbezoek. De debatten over een nieuw decreet sociaal-cultureel werk zijn volop aan de gang en nog dit jaar wordt het voorontwerp van decreet verwacht. Het ideale moment om de …

Door Marius Meremans op 6 juli 2016, over deze onderwerpen: Cultuur, Jeugd, Vlaams Parlement

Tijdens de plenaire vergadering van 6 juli 2016 werd minister van Cultuur Sven Gatz ondervraagd over het aangekondigde gecoördineerd vrijwilligersbeleid. Marius Meremans vroeg de minister om bij de opmaak van het actieplan vrijwilligerswerk ook rekening te houden met drie belangrijke elementen …

Door Marius Meremans op 30 juni 2016, over deze onderwerpen: Cultuur, Vlaams Parlement

Vlaams Parlementslid, Marius Meremans (N-VA), weerlegt de  kritiek van oppositiepartijen sp.a en groen op de verdeling van de werkingssubsidies van het kunstendecreet. "Versnippering en overproductie tegengaan" "Gezien de budgettaire toestand wist iedereen dat dit een moeilijke oefening zou …

Door Marius Meremans op 28 juni 2016, over deze onderwerpen: Cultuur, Vlaams Parlement

Morgen hakt minister van Cultuur Sven Gatz de belangrijkste knoop van zijn ambtstermijn door: de structurele financiering van de kunsten. Is de onrust van de sector terecht? Op dit moment subsidieert de Vlaamse overheid structureel 262 kunstinstellingen en organisaties. Dat worden er een pak minder …

Door Marius Meremans op 19 juni 2016, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur, Efficiënte overheid, Verkiezingen, Vlaams Parlement

De noodzakelijke hervorming van de provincies werd op zondag 19 juni 2016  besproken in het debatprogramma 'De zevende dag'. Vlaams Parlementslid, Marius Meremans (N-VA) ging in debat met Provinciaal geduputeerde, Frank Smeets (CD&V).  "Voor N-VA is de hervorming van de provincies …

Door Marius Meremans op 18 juni 2016, over deze onderwerpen: Mobiliteit & verkeersveiligheid, Regionaal Werk, Ruimtelijke ordening, Sport, Toerisme, Vlaams Parlement

Goed nieuws voor de fietser! N-VA ministers Weyts en Muyters investeren 1,7 miljoen euro voor fietsinfrastructuur in Dendermonde. “Het gaat concreet over 830 338 euro voor de fietsoversteek over de Dender naast de spoorwegbrug aan VPK Dendermonde en een fietstunnel aan de Hofstraat – beiden zijn …