Vlaams Parlementslid Marius Meremans (N-VA) is opgetogen over deze beslissing: “Circus is een boeiende en bloeiende sector en een echte kunstvorm. Vanuit de N-VA hebben we vorige legislatuur het circusdecreet volmondig gesteund. We zijn dus blij met het tastbare resultaat dat uit dit decreet voortvloeit, namelijk de toekenning van projectsubsidies die voor de betrokken projecten een groot verschil maken”.

De projectsubsidies hebben een looptijd van maximaal drie jaar en dienen om circuskunstproducties en circusfestivals te ondersteunen. Voorop staan de uitstraling van de producties en festivals, de artistieke kwaliteit en een breed publiek bereik.

Meremans: “Circus is één van de oudste kunstvormen die we kennen, maar pas vorig jaar decretaal verankerd in het kunstenlandschap. Op basis van de drie criteria uitstraling, kwaliteit en publiek bereik selecteren we projecten die een impuls verdienen. Zo geven we de circussector een duwtje in de rug om verder te gaan inzake professionalisering en internationale uitstraling.”

Onderwerpen