Op het vlak van algemene fietsveiligheid stijgen we met 7% ten aanzien van 2020. De tevredenheid over onze fietsinfrastructuur stijgt met 10%, die over de voetpaden dan weer met 8%. Toch kruipt de Dendermondenaar nog graag in de wagen in plaats van op de fiets om zich naar het werk te begeven.

Het blijft niet zo eenvoudig en aangenaam om langs gewestwegen te fietsen naar andere gemeenten, vandaar dat we samen met de provincie de uitrol van de fietssnelwegen vooropstellen”, stelt Meremans. “We zien het dan ook vooral als een aanmoediging om hier op te blijven inzetten en ook nog meer de fietsveiligheid te benadrukken in het beleid. Verder zijn we zeer tevreden dat de inspanningen die we leverden met betrekking tot de fietsinfrastructuur, voetpaden en straten door de mensen positief bevonden worden.”

Tegelijk blijft parkeren een thema. Het aantal auto’s in Vlaanderen blijft stijgen, ook al is die trend minder sterk dan vroeger. De mensen willen meer parkeerplaatsen, maar tegelijk wil de Dendermondenaar ook meer groen. “De tevredenheid over het groen is gestegen (+4%), maar tegelijk is er een vraag naar net meer groen”, aldus Meremans. “We moeten dus nog meer inzetten op ontharding en de ontwikkeling van extra groene ruimtes. Het omvormen van verharding naar groene ruimte valt dus in de smaak, zoals ‘De Groene Dender’ bijvoorbeeld.”

Conclusie”, besluit Meremans, “inzake mobiliteit gaan we erop vooruit op diverse vlakken, onze historische achterstand zijn we aan het inhalen maar er blijft nog werk op de plank. Met andere woorden: we moeten verder doorgaan op de ingeslagen weg.”

Onderwerpen