Na de besparingen op de projectsubsidies bij de aanvang van de regering klonken er meteen hoopvolle woorden. Zo werden er reeds midden januari inspanningen gedaan om het budget voor de eerste ronde op te trekken naar 4 miljoen euro. Bij de begrotingscontrole zou de minister kijken of er extra budget kon vrijgemaakt worden zodoende dat er een tweede subsidieronde, zoals doorgaans gepland, kan doorgaan. 

Jambon heeft nu woord gehouden. Door extra budget vrij te maken hebben we vier miljoen euro kunnen vrijmaken voor een tweede ronde, zo meldde de minister tijdens een online sessie van de cultuurcommissie. Er komt extra aandacht aan de precaire situatie van de individuele kunstenaar in deze tijden van de coronacrisis.

Jaarbudget van 8 miljoen euro

Door deze geldinjectie komt het jaarbudget voor de projectsubsidies op 8 miljoen euro. Dat is hoger dan de 7,4 miljoen die Gatz voorzag in zijn twee volwaardige rondes in 2019. Er komt nu een oproep om dossiers in te dienen tegen 15 mei. In het najaar wordt beslist wie gehonoreerd wordt. 

“Uiteraard zorgt de Corona-crisis ervoor dat onze voornaamste aandacht nu uitgaat naar het  ervoor zorgen dat er een gevarieerd cultuurlandschap overblijft na crisis, want het wegvallen van talloze cultuuractiviteiten zal zwaar inhakken op de sector,” aldus Meremans.

Onderwerpen