Aantal verkeersslachtoffers in Oost-Vlaanderen stijgt verontrustend

Door Marius Meremans op 24 november 2022, over deze onderwerpen: Mobiliteit & verkeersveiligheid, Vlaams Parlement

Volgens de laatste Verkeersveiligheidsbarometer van Vias institute, op basis van cijfers van de federale politie, is het aantal doden ter plaatse op onze wegen met meer dan 16% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. 326 personen kwamen om het leven.  Meer dan een kwart daarvan was een voetganger of fietser. Algemeen is het aantal fietsslachtoffers op zijn hoogste peil in 10 jaar tijd. “Ook in Oost-Vlaanderen stijgen het aantal verkeersdoden”, zegt Marius Meremans, Vlaams Volksvertegenwoordiger en schepen te Dendermonde. “Het aantal doden stijgt van 30 naar 35, wat een sterk te betreuren evolutie is.”

De nieuwe verkeersbarometer van VIAS is niet mals. Tijdens de eerste 9 maanden van dit jaar kleuren de cijfers donkerrood over heel Vlaanderen. Met een stijging van 5 verkeersdoden en 13,7% meer letselongevallen ten aanzien van vorig jaar, kunnen we in Oost-Vlaanderen geen mooie cijfers voorleggen.

Splitsen we deze cijfers uit, zien we dat de stijging in het aantal doden voornamelijk te vinden valt bij ongevallen met personenwagens (+3). Bij de letselongevallen zien we dan weer een grotere stijging bij de ongelukken waarbij lichte vrachtwagens betrokken zijn (+15,9%). Dit gevolgd door +14,5% bij motorfietsers en +14,4% bij fietsers. Tot slot kan nog meegegeven worden dat er 67 ongevallen met e-steps werden geregistreerd. Aangezien het het eerste jaar is dat deze ongevallen worden bijgehouden in een aparte categorie kan hier geen stijging of daling vermeld worden. Wel kan gesteld worden dat dit het meest aantal ongevallen in Vlaanderen is op Antwerpen na.

De nieuwe barometer is verontrustend zowel op Vlaams als op Oost-Vlaams niveau”, zegt Meremans. “Het is belangrijk dat we deze cijfers ernstig nemen en de koe bij de horens vatten. Ik zal de minister alvast vragen naar 4 zaken. Een uitbreiding van het Kopenhagenplan om de financiering van veilige fietsinfrastructuur te garanderen, een duidelijkere analyse van de verkeersongevallen zodat we gerichter actie kunnen ondernemen, een grootschalige campagne om verkeersveiligheid nog meer in de aandacht te brengen en initiatief vanuit de Vlaamse Overheid om de huidige investeringen in veilige verkeersinfrastructuur door lokale overheden te garanderen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is