Amateurkunstenaars kunnen extra projecten talentontwikkeling indienen

Door Marius Meremans op 8 februari 2022, over deze onderwerpen: Cultuur, Kunst
Marius Meremans

Vorig jaar keurde de Vlaamse Regering een tijdelijk subsidiereglement voor talentontwikkeling bij amateurkunstenaars goed. Marius Meremans, ondervoorzitter van de commissie Cultuur, Jeugd, Sport & Media bepleitte toen al de invoering van een tweede indienronde, een vraag die ook in de sector leeft. Die invoering werd doorgevoerd op de ministerraad van vorige week en dat is uiteraard positief.

Met het reglement voor talentontwikkeling in de amateurkunstensector kunnen amateurkunstenaars of -verenigingen een financiële stimulans krijgen wanneer ze projecten opzetten die inzetten op talentontwikkeling. In deze eerste ronde werden zo maar liefst 87 dossiers ondersteund voor in totaal 440.179 euro.

Tweede aanvraagronde

Uit de sector kwam de vraag naar twee indienrondes per jaar in plaats van één. Een vraag die ook Marius Meremans steunde. Deze vraag werd door Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon dan ook ingewilligd. “Er komt een tweede aanvraagronde op 15 april van dit jaar. De volgende indienronde blijft op 15 september. Op die manier kan de sector korter op de bal spelen en zit er ook meteen een spreiding op de werklast van de administratie”, aldus Meremans.

Samenwerking

In het aangepaste reglement zal dan ook ‘samenwerking’ als verplicht beoordelingscriterium worden meegenomen. Die samenwerking bleek een belangrijke positieve factor bij de vorige projecten. De invulling ervan kan verschillende vormen aannemen, alleen moet het bijdragen tot de talentontwikkeling van de aanvrager. Ten slotte, geen onbelangrijk detail, maakte de minister voor 2022 835.000 euro vrij voor deze subsidielijn.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is