Bevraging voor verkeersmaatregelen Sint-Gillis

Door Marius Meremans op 4 januari 2023, over deze onderwerpen: Mobiliteit & verkeersveiligheid

De Stad Dendermonde zal een bevraging lanceren bij de bewoners van de regio tussen de Sint-Gillislaan – Heirbaan – N41 en Mechelsesteenweg om te peilen naar hun standpunt ten aanzien van de huidige tijdelijk ingevoerde lus naar aanleiding van plaatselijke werkzaamheden. Ook mensen die er niet wonen, maar toch hun mening kwijt willen, zullen dit in het digitale platform kunnen meegeven. De bevraging zal lopen van 23 januari tot en met 19 februari 2023 via Citizenlab.

Vanwege bouwwerkzaamheden in de Hullekenstraat werd er een bouwkraan geïnstalleerd op de rijweg. Daarnaast was ook Fiberklaar bezig in de straat. Om deze reden was het noodzakelijk om éénrichtingsverkeer in te voeren. In overleg met politie, dienst inname openbaar domein en dienst mobiliteit werd de lus Spoorwegstraat, Pastoor Claeysstraat, Bareelstraat, Hullekenstraat tijdelijk ingelegd. De lus is wel niet dezelfde als 5 jaar geleden. Elsbosstraat behoudt het tweerichtingsverkeer en de lus is ditmaal geen voorrangsweg ten opzichte van aanpalende straten (met uitzondering van de Buisstraat omdat er anders stilstand op overwegen wordt gecreëerd).
De vraag kwam weer naar boven om de lus definitief in te voeren maar tegelijk ook stemmen om dat zeker niet te doen.

Het onderzoek dat in 2017 werd gevoerd is nog steeds representatief en zal dan ook niet opnieuw gevoerd worden. Na overleg binnen het College van Burgemeester en Schepenen werd besloten om opnieuw een bevraging te doen bij de bevolking, en ook opnieuw een evaluatie te vragen aan de betrokken diensten, politie, ambulancediensten en de beide scholen in de buurt.

Iedere woning tussen de Sint-Gillislaan – Heirbaan – N41 en Mechelsesteenweg ontvangt een  bewonersbrief  met de vraag om hun standpunt mee te delen via Citizenlab. Aangezien Citizenlab een openbaar platform is, zal aan iedere deelnemer gevraagd worden zijn adres in te geven. Ook mensen buiten deze regio kunnen steeds hun mening meegeven. Door het opvragen van het adres kunnen we dan de verschillende meningen in kaart brengen.

De bevraging zal lopen van 23 januari tot en met 19 februari 2023. Dit betekent dat de genomen maatregelen zullen lopen tot die datum, waarna het College een besluit zal nemen.

Voor alle duidelijkheid: we gaan de binnengekomen reacties opdelen per straat en de bevraging vormt een onderdeel van de evaluatie naast de andere opgevraagde adviezen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is