De procedureslag die al ettelijke jaren rond het dossier van de nieuwe gevangenis in Dendermonde loopt, is immers immens. Actiecomités dienden verschillende bezwaren en beroepen in tegen het project en vergunningen. Zo liepen er beroepsprocedures rond de bouw- en milieuvergunning van het nieuwe complex, werd een zaak aangespannen tegen de aanleg van de ontsluitingsweg bij de Raad van Vergunningsbetwistingen en werden eerder al twee keer de Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (PRUP) vernietigd door de Raad van State. De provincie maakte uiteindelijk voor de derde keer een nieuw PRUP op. Ook daartegen volgde een klacht, met als gevolg weer een nieuwe procedure bij de Raad van State. In het najaar van 2018 viel daarover echter het verdict: de Raad van State oordeelde dat er niets mis was met het derde PRUP, zodat dit eindelijk definitief goedgekeurd raakte.

Die beslissing was alvast een belangrijke stap vooruit om de bouw van de nieuwe gevangenis ooit te realiseren. Daar komt nu alweer 'een overwinning' voor de plannenmakers bij. De Raad van State heeft nu immers ook de beroepen tegen de milieuvergunning verworpen. Die waren ingesteld door de vzw Regionale Actiegroep Leefmilieu Dender en Schelde (RALDES) en enkele omwonenden. Maar de Raad van State oordeelt dat de milieuvergunning in orde is.

Schepen van Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw Marius Meremans (N-VA) reageert tevreden op de beslissing. "Dit is goed nieuws", zegt hij. "Het is positief dat we zo stilaan toch dichter bij een concrete realisatie van de broodnodige gevangenis komen. Er zijn zoveel mensen die willen dat het nieuwe complex er komt. We wachten er nu al zo lang op, hopelijk duurt het nu niet zo lang meer. Maar we zijn er nog niet helemaal."

Er loopt nu nog maar één procedure die de effectieve realisatie van de nieuwe gevangenis nog tegenhoudt. De Raad voor Vergunningsbetwistingen moet zich nog buigen over een verzoek tot nietigverklaring van de bouwvergunning voor enerzijds de gevangenis zelf en anderzijds de ontsluitingsweg. Die weg is al deels aangelegd, maar loopt nu dood midden het veld waar de nieuwbouw moet komen. Mogelijk komt er nog in de loop van deze zomer of het najaar een uitspraak in deze zaak. De nieuwe gevangenis, op de site Oud Klooster, zal plaats bieden aan 444 gedetineerden.

Onderwerpen