Met ‘Van poel tot kweekvijver’ wil circusatelier Sarakasi tieners uit kleine circusateliers in midden Vlaanderen meer ontwikkelingskansen, doorgroeimogelijkheden en creatiemogelijkheden geven binnen het circus. Dit willen ze doen aan de hand van workshops in grote ateliers en in samenwerking met een toneel- en dansvereniging. Daarnaast is het ook belangrijk om deze jonge circusartiesten op te nemen in de kleinere ateliers die dicht bij hen staan om zo een hechte gemeenschap te ontwikkeling. Daarin kan hen dan de kans aangeboden worden om door te groeien tot stagiair, assistent en uiteindelijk misschien zelfs circusbegeleider. Dat is op dit moment nog een knelpuntberoep.

Recent konden we meedelen dat we vanuit de Vlaamse Overheid het hoogste budget tot nog toe hebben toegekend aan de vele circussen, ateliers, groepen,… in Vlaanderen. Nu zien we dat de circusgemeenschap ook uit de subsidiepot van bovenlokale cultuurprojecten een mooie waardering krijgt. Een gegeven dat we enkel kunnen aanmoedigen. Het circus verdient dan ook deze gewaardeerde plaats in ons Vlaamse cultuuraanbod!