Circusdecreet wordt ambitieuzer

Door Marius Meremans op 1 februari 2019

In de commissie Cultuur van het Vlaams Parlement werd vandaag een nieuw circusdecreet goedgekeurd dat zal zorgen voor extra stimulansen voor de circussector. “Terecht, want de circussector boomt, zelfs tot in het buitenland.”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Marius Meremans (N-VA). Hij beklemtoont het belang van een structurele ondersteuning: “Wanneer we spreken over podiumkunsten is het Vlaamse circus een hoogstaand exportproduct. Onze sterke circusgezelschappen verdienen absoluut een structurele subsidie zodat zij alle vrijheid krijgen om zich volop toe te leggen op artistieke excellentie”.

Het huidige circusdecreet is ruim tien jaar oud en niet meer afgestemd op de nieuwe dynamieken. Het nieuwe decreet dat nu voorligt wil de circuskunsten in Vlaanderen stimuleren, ondersteunen en kansen bieden op een verdere ontwikkeling, ontplooiing en groei, waardoor de kwaliteit van circuskunst verhoogt en een groter en meer divers publiek wordt bereikt. Er wordt werk gemaakt van projectsubsidies (bijvoorbeeld van festivals) en van structurele subsidies. “Het nieuwe decreet biedt de mogelijkheid voor structurele ondersteuning van circuswerkplaatsen en circusateliers, maar ook voor gezelschappen en collectieven van circusartiesten. Voor dat laatste werd een amendement ingediend. Daarmee kunnen zij zakelijk professionaliseren en zich in alle vrijheid toeleggen op artistieke excellentie. Uiteraard wordt over die ondersteuning beslist op basis van kwaliteitseisen en duidelijke afspraken”, zegt Meremans.

Het circus is een laagdrempelige cultuurvorm voor het hele gezin. Het circus zit vol Vlaamse traditie en is toch universeel te begrijpen.  “Net daarom kunnen onze artiesten op Vlaamse én op internationale podia schitteren en is het Vlaamse circus voor de N-VA een belangrijk cultureel exportproduct. Deze kleine en jonge maar bloeiende sector verdient alle ambitie.”, besluit Meremans.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is