Dendermonde bouwt verder aan CO2-neutraal imago

Door Marius Meremans op 19 februari 2019, over deze onderwerpen: Regionaal Werk

Het stadsbestuur van Dendermonde wil een ‘warmtenet’ uitbouwen. Dat kadert binnen de klimaatdoelstellingen van de stad om in de toekomst zoveel mogelijk CO2-neutraal te worden. Bedoeling is om de restwarmte van bedrijven te gebruiken in andere gebouwen. De focus ligt in eerste instantie op het Hoogveld, maar ook sites als papierproducent VPK in Oudegem en DDS-Verko in Appels bieden kansen.

Dendermonde ondertekende al een paar jaar geleden de burgemeestersconvenant met de belofte om de uitstoot van CO2 op het grondgebied terug te dringen. Er werd ook een klimaatplan opgemaakt met die doelstelling in. Om dat te verwezenlijken nam de stad de voorbije tijd al diverse initiatieven, zoals bijvoorbeeld het vergroenen van het wagenpark, renovatie van stookplaatsen in scholen en vervangen van openbare verlichting door energiezuinigere leds.

“Energie speelt een belangrijke rol om onze klimaatdoelstellingen waar te maken”, zegt schepen van Klimaat Leen Dierick (CD&V). “Daarom willen we vraag en aanbod van verschillende energiestromen op ons grondgebied in kaart brengen. Een uitwisseling op dat vlak kan serieus wat winst opleveren voor het milieu, maar ook voor lokale bedrijven en inwoners.”

Energiemakelarij

Het schepencollege start daarom een samenwerking op met de provincie, die voor het Interreg-project DOEN, met Europese subsidie, in zee gaat met lokale en internationale partners. “Doel is effectief werk te maken van ‘energiemakelarij’. De stad zal dan alle actoren die CO2-neutraal willen worden, ondersteunen”, zegt schepen van Milieu Marius Meremans (N-VA). “Het concept draait rond zogeheten ‘restwarmte’. Heel wat bedrijven merken dat bij hun productieprocessen heel wat restwarmte ontstaat. Nu gaat die jammer genoeg verloren. Maar evengoed kunnen we die restwarmte koppelen aan andere gebouwen of bedrijven waar energienoden zijn. Die kunnen dan die restwarmte gebruiken in plaats van andere, fossiele energie. Dat zal fikse energiewinsten opleveren en bijgevolg minder CO2-uitstoot en broeikasgassen met zich meebrengen.”

De stad wil de productie van restwarmte in eerste instantie bij industriële activiteiten zoeken. Daarbij komt het industrieterrein Hoogveld met zijn vele bedrijven als eerste in het vizier. Maar ook bedrijven als VPK of de activiteiten bij intercommunales Verko en DDS bieden mogelijkheden. “Daar kunnen we technische centra aan koppelen om de restwarmte te verdelen”, zegt Dierick. “In eerste instantie zal een warmteplan opgemaakt worden. Dat moet de verschillende mogelijkheden in kaart brengen.”

Moderne technologie

Volgens schepen Meremans is het hele warmtenet-project een goed voorbeeld van hoe het klimaat een dienst te bewijzen valt op lokaal vlak. “Dit project vormt mee het bewijs dat we een beperkte CO2-uitstoot en energie-efficiëntie best bereiken via innovatie en moderne technologie”, zegt hij. “Hiermee zet Dendermonde zich samen met grote industriegebieden zoals Arcelor Mittal op de kaart om het klimaat aan te pakken. Ook voor nieuwe woonontwikkelingen in onze stad kunnen we gebruik maken van deze technologie.”

Naast Dendermonde stappen nog twaalf andere partners in het project, zoals Arcelor Mittal in Zelzate/Terneuzen en Ivago in Gent.

Bron: Hln 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is