Marius Meremans, uittredend schepen en Vlaams volksvertegenwoordiger zal de lijst aanvoeren en wordt door de N-VA naar voor geschoven als kandidaat-burgemeester voor onze stad.

Els Verwaeren, uittredend schepen en Tomas Roggeman, uittredend schepen en Kamerlid nemen plaats 2 en 3 in. Daarmee bevestigt het N-VA bestuur het goede werk en de realisaties van de N-VA-fractie in het schepencollege en de gemeenteraad de afgelopen legislatuur.

"We bestuurden als partij de afgelopen jaren voor het eerst als zelfstandige partij mee onze stad, dit in een goede verstandhouding met onze coalitiepartner. We konden als N-VA echt onze stempel drukken en brachten een duidelijke verandering in onze stad”, legt afdelingsvoorzitter Wouter Rogiers uit.

“De investeringsgraad in onze stad is de hoogste ooit. N-VA is een beleidspartij die niet bang is om beslissingen te nemen, en wij zien dan ook dat Dendermonde de ‘N-VA – push’ nodig heeft om onze stad eindelijk te doen aansluiten bij het rijtje van innovatieve steden. De N-VA is klaar om het voortouw te nemen in Dendermonde en wij vragen dan ook aan de kiezer om ons hierin het vertrouwen te geven. Voor N-VA Dendermonde is politiek een ploegsport, en dat zal ook uit onze campagne blijken”, zegt lijsttrekker Meremans.

“Marius Meremans is onze kandidaat-burgemeester voor Dendermonde. In tegenstelling tot anderen zal de N-VA volledig zelfstandig opkomen en onder eigen naam. Wij zijn fier op onze merknaam als Vlaams-nationalisten. N-VA vraagt het vertrouwen aan de kiezer om het voortouw te kunnen nemen om onze stad de volgende legislatuur te besturen”, vervolledigt Rogiers. “De N-VA wil de komende periode een centrumrechts beleid voeren en we reiken daarom de hand aan iedereen die hieraan wil meewerken. Een versnippering van centrumrechtse stemmen zal net in de kaart spelen van links, en wij hopen dat de kiezer kiest voor het duidelijke verhaal van de N-VA.”

Investeringsgraad hoog houden en projecten realiseren

Marius Meremans is klaar om het hoogste ambt van de stad op te nemen. “Er zijn de afgelopen jaren tal van projecten opgestart en de uitvoering ervan zal de legislatuur overschrijden. Met N-VA zullen alle opgestarte projecten ook effectief gerealiseerd worden”, stelt Meremans ambitieus. “Met de N-VA komt er zeker een vernieuwde Oude Vest, een dienstencentrum te Oudegem én een nieuwe sporthal te Grembergen.”

“We moeten de investeringsgraad in onze stad hoog houden, heel wat kernen in onze deelgemeenten hebben nieuwe impulsen nodig – dergelijke keuzes houden sterke beslissingen in, willen we onze stad financieel gezond houden. Daarom is het belangrijk dat we partnerschappen blijven zoeken met andere instanties én met privé-partners. Een leefbare maar ondernemingsvriendelijke stad, daar willen we voor gaan. We zijn fier dat we een stad zijn, maar dan wel ééntje op mensenmaat”, aldus lijstrekker Meremans.
 

Luisteren naar de burgers

De komende maanden gaat de N-VA de boer op langs alle deelgemeenten met de ‘N-VA kaffeekletsj’. Met een kop koffie in de hand gaan we het gesprek aan met onze burgers en willen we luisteren naar wat hen bezighoudt, naar hun verzuchtingen. De gemeenteraadscampagne is hierbij op gang getrokken. De N-VA gaat als één ploeg en met open vizier de strijd om het bestuur aan. Ondertussen voeren we consequent onze meerjarenplanning verder uit, want ook in 2024 dient onze stad goed bestuurd te worden.

Onderwerpen