Eerste fietsstraat te Appels!

Door Marius Meremans op 14 januari 2022, over deze onderwerpen: Mobiliteit & verkeersveiligheid

Op 11 januari werd een infovergadering georganiseerd waarbij enkele maatregelen werden gepresenteerd om de verkeerssituatie in de Heidestraat te Appels te verbeteren. De maatregelen werden opgesteld naar aanleiding van de vraag van buurtbewoners om de verkeerssituatie in de Heidestraat te herbekijken. Er werd in samenspraak met de bevoegde diensten en de buurtbewoners bekeken wat er in deze straat concreet mogelijk is, waardoor nu een proefopstelling kan ingevoerd worden.

In de proefopstelling wordt in eerste instantie gekeken naar ingrepen op korte termijn. Zo zal er éénrichtingsverkeer worden ingevoerd wanneer men via de Bevrijdingslaan de Heidestraat inrijdt tot aan het kruispunt met Heidepark (rijrichting: van Bevrijdingslaan naar Heidepark). Gezien de vele fietsers die gebruik maken van deze straat (meer dan 2000 fietsbewegingen/dag) zal er ook een fietsstraat worden ingevoerd. Dit houdt in dat de maximumsnelheid beperkt wordt tot 30 km/u en dat het verboden is om hier fietsers in te halen.

Daarnaast zal ook het parkeren in deze straat meer gestructureerd worden georganiseerd. Daarbij worden minimum 18 gereglementeerde parkeerplaatsen voorzien en zal er worden toegekeken op bestuurders die zich niet reglementair parkeren en daardoor ook de verkeersveiligheid in het gedrang brengen.
De proefopstelling zal na verloop van tijd geëvalueerd worden om vervolgens een definitieve nieuwe verkeerssituatie in te voeren.

Met deze maatregelen op korte termijn willen we tegemoet komen aan de meest acute besognes van de buurtbewoners. Ondertussen kan de nodige tijd genomen worden om verdere maatregelen ten gronde uit te werken en te implementeren. Zo zal bijvoorbeeld ook de inrichting van de straat worden herbekeken, om deze aangenamer te maken. Dit zal nog wat studiewerk en overleg vragen.
Tegelijk gaan we voluit voor de promotie van de fiets in ons dorp, met de eerste fietsstraat in dit mooie, landelijke Appels. Dikke pluim voor de constructieve inbreng van de bewoners, fijn dat we dit samen konden realiseren.

Alle maatregelen liggen ter goedkeuring nu maandag op het College van Schepenen en Burgemeester en we voorzien de invoering vanaf 1 maart 2022.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is