Empro moet waterzuivering aanpakken tegen geurhinder

Door Marius Meremans op 21 maart 2019

Het bedrijf Empro heeft drie maanden tijd om de nodige maatregelen te nemen om haar waterzuivering aan te pakken zodat die geen geurhinder meer veroorzaakt. Dat heeft schepen van Milieu Marius Meremans (N-VA) benadrukt tijdens de jongst gemeenteraad. De firma op het Hoogveld in Dendermonde zorgt al jaren voor klachten van stankhinder in de buurt.

Vooral buurtbewoners uit Baasrode en Lutterzele in Sint-Gillis klagen al lange tijd over stank die afkomstig zou zijn van het bedrijf. Nadat het bedrijf vorig jaar investeerde in een biologische filterinstallatie verminderde de geurhinder een tijdje, maar de jongste maanden worden weer zowat dagelijks klachten over stank ingediend bij de Milieu-Inspectie. Oppositieraadsleden Laurens Hofman (Open Vld), Niels Tas (sp.a) en Stefaan Van Gucht (VB) kaartten de problematiek tijdens de jongste gemeenteraad aan.

“Terwijl burgemeester Piet Buyse goed een jaar geleden zelf benadrukte dat Empro hier niet kan blijven als het de problemen rond geurhinder niet onder controle kreeg, regent het tot de dag van vandaag nog altijd klachten”, zegt Niels Tas. “Er loopt nu een geurstudie op het Hoogveld, maar het is de vraag of die ons vooruit zal helpen. De resultaten worden ook pas tegen augustus verwacht. Dat is voor de omwonenden weer een lente en zomer waarin ze er niet moeten van dromen om eens een tuinfeest of barbecue te houden, omdat het niet uit te houden is van de stank. Zelfs een raam open zetten om het huis eens te verluchten kan niet door de penetrante, misselijk makende geur.”

Nood aan meer sereniteit

De geurstudie in opdracht van de Milieu-Inspectie doet bij het actiecomité Bad Smell Hoogveld en de Dendermondse oppositie bovendien vragen rijzen. “Dat een gespecialiseerd bureau aangesteld om de studie uit te voeren, eerder ook al werkte in opdracht van Empro zelf, is minstens dubieus te noemen”, zegt Laurens Hofman. “We willen niet beweren dat dit bureau haar job niet naar behoren zal doen, maar het zorgt minstens voor speculatie en en een grote kans dat de resultaten altijd in vraag zullen gesteld worden. Een klimaat van vertrouwen is ondertussen in dit hele dossier zoek en er is dringend nood aan een serener debat. Als de zaakvoerder van Empro dan beweert dat omwonenden ‘elkaar opstoken’ en ‘boven hun gewicht boksen’, is dat taal die we in dit dossier zeker kunnen missen.”

Tijdens een recente actie van het comité Bad Smell Hoogveld kwam het tot een discussie met de zaakvoerder van Empro. “Er is nood aan veel meer sereniteit in dit dossier”, meent gemeenteraadslid Laurens Hofman.

Maatregelen

Stefaan Van Gucht haalt de vele beloftes aan die al gebeurden. “Een jaar later is er echter nog altijd een probleem”, zegt hij. De gemeenteraad en de vele omwonenden die in de raadszaal de vergadering volgden, kregen woensdagavond opnieuw beloftes. Deze keer van de nieuwe schepen van milieu Marius Meremans (N-VA). Die had overleg met de afdeling Handhaving van de Milieu-Inspectie. “De dienst heeft een proces-verbaal én een aanmaning opgesteld tegen Empro”, zegt Meremans. “Momenteel blijkt de waterzuivering oorzaak van de geurhinder. Tegen eind deze maand moet het bedrijf een stappenplan klaar hebben om dit probleem op te lossen. Tegen eind juni moeten de maatregelen om de waterzuiveringsproblemen op te lossen effectief in voege zijn.”

Het bedrijf krijgt nog andere maatregelen opgelegd: er mogen geen lekkende opleggers meer op oprit van de firma staan. Het bedrijf moet waken over zindelijkheid van weggelekte vloeistoffen en bronnen van geur mogen niet opslagen worden in open recipiënten.

“We hebben bovendien de provincie gevraagd om bijkomende voorwaarden in de vergunning op te nemen”, zegt Meremans. “Er moet een opvolgingscommissie komen die nagaat of de vergunning wel gevolgd wordt, welke problemen er zich nog stellen en of er nog extra bijkomende voorwaarden nodig zijn. Er moeten ook extra voorwaarden komen in verband met de waterzuivering, zodat die kan functioneren zonder stank voor omwonenden. Ik wil ook een werkgroep met afvaardiging van stad, bedrijf en actiecomité om tweemaandelijks samen te komen en de toestand op te volgen.”

Meremans benadrukt dat “zowel de cel Handhaving als de stad achter de veren van Empro blijven zitten om zonder geurhinder te functioneren”. Burgemeester Piet Buyse (CD&V) voegt er aan toe dat de klachten van omwonenden “wel degelijk ernstig genomen worden”.

Bron: Hln

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is