€15.721,30 voor VBS Visitatie Baasrode

Door Marius Meremans op 4 februari 2022

Ook in 2022 blijft minister van onderwijs, Ben Weyts investeren in de Vlaamse schoolinfrastructuur. Voor Oost-Vlaanderen betekent dit meer dan 4,5 miljoen voor 23 schoolbouwprojecten. Kwaliteitsvol onderwijs gaat hand in hand met kwaliteitsvolle infrastructuur en daarin blijven we investeren, aldus de minister. Onder deze 23 schoolbouwprojecten zit ook een school uit Dendermonde, meer bepaald de Vrije Basisschool Visitatie te Baasrode.

Met de financiële steun die nu wordt toegekend, kunnen schoolbesturen uit het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs) een duwtje in de rug krijgen voor bouw- of verbouwingswerken. Vlaanderen investeert deze regeerperiode drie miljard euro in schoolinfrastructuur - een half miljard meer ten opzichte van de vorige regeerperiode.

Voor de Vrije Basisschool Visitatie in Baasrode betekent dit een subsidie van € 15.721,30 voor verbouwingswerken. Met dit bedrag zal het asbesthoudende pleisterwerk onder een hermetische zone verwijderd worden en zullen er ook herstellingswerken worden uitgevoerd na deze verwijdering. We hebben de afgelopen jaren al heel wat middelen mogen ontvangen voor bouw- en verbouwingswerken voor scholen in Dendermonde. Het is goed te zien dat ook in het nieuwe jaar deze lijn wordt doorgetrokken, want onze schoolgaande jongeren verdienen een degelijk en kwaliteitsvolle infrastructuur!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is