In totaal werden 57 projectaanvragen ontvankelijk verklaard, waarvan er 21 een positief advies kregen. Opvallend daarbij is dat er bijzondere aandacht gaat naar circusprojecten. Een erg actieve kunstensector in Vlaanderen. Onder hen dus ook Sarakasi. Zij willen met de verkregen projectsubsidies inzetten op een uitbreiding van hun jongerenwerking en gaan daarvoor nieuwe samenwerkingen aan. Ze zullen daarvoor de krachten bundelen met ’t Sirk uit Mol om de professionalisering van hun jongeren enerzijds en hun atelier anderzijds te verhogen. 'Van kweekvijver naar professionele haven' is een vervolg op 'Van poel naar kweekvijver' (het project van Sarakasi, el Circo Fiasco en De Vliegende Mieren dat in juni 2023 afgerond wordt). Nu gaan ze een stap verder: naast extra uitdagingen- voor tieners (in de hoop op doorstroming), voorzien ze ook een volwaardige productietak: een creatiegroep onder begeleiding van professionele artiesten.

Met deze subsidielijn wil de minister cultuur- en jeugdorganisaties stimuleren om over de grenzen van gemeenten, sectoren en disciplines heen samen te werken”, besluit Meremans. “Op die samenwerking blijven we met N-VA inzetten. We zijn daarbij verheugd te zien dat er ook extra aandacht wordt geschonken aan de circussector. De projecten gaan vanaf januari 2024 van start.”

Onderwerpen