Fietsbrug Denderbelle – Oudegem wordt toeristische troef

Door Marius Meremans op 10 mei 2022, over deze onderwerpen: Mobiliteit & verkeersveiligheid, Toerisme

De fietsverbinding die reeds bestond aan de sluis en stuw in Denderbelle zal ook na de vernieuwing van de sluis blijven bestaan, zij het onder een andere vorm. “Om de belangrijke fietsverbinding tussen Oudegem en Denderbelle te behouden, wordt werk gemaakt van een nieuwe fietsbrug die deze verbinding in het functioneel fietsroutenetwerk zal behouden”, stelt Marius Meremans, schepen van mobiliteit in Dendermonde. Als alles goed gaat, kan tegen eind dit jaar de aanbesteding voor het project plaatsvinden.

Vorig jaar werd bij een bezoek van minister Diependaele reeds het nieuws gebracht dat de uitvoering van een nieuwe fietsbrug op de planning stond. “Door te werken met een brug, wordt de fietsverbinding losgekoppeld van de sluis”, zegt Raf De Wolf, schepen van mobiliteit in Lebbeke. “Ze zal zich meer stroomafwaarts bevinden en hoe ze er concreet zal uitzien, wordt op dit moment uitgewerkt. Er wordt rekening gehouden met de breedte, de hellingsgraad en toegankelijkheid. De brug zal ook een u-vorm aannemen.

Om deze brug te realiseren, wordt gebruik gemaakt van budget voorzien in het relanceplan Vlaamse Veerkracht van de Vlaamse Regering, waardoor heel wat fietsinvesteringen versneld worden uitgevoerd in heel Vlaanderen. In het geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) wordt zo 3,4 miljoen euro voorzien voor deze brug”, zegt Marius Meremans. “We zijn er met N-VA steeds op blijven aandringen dat deze verbinding wel degelijk zou uitgevoerd worden.  Door deze extra investering zal de brug versneld gerealiseerd kunnen worden.”

De voorontwerpen van de brug worden op dit moment gefinaliseerd zodat in de zomermaanden kan afgeklopt worden rond hoe de brug er zal uitzien. Vervolgens kan zo tegen eind dit jaar de aanbesteding gebeuren voor de effectieve bouw ervan.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is