Vorig jaar werd bij een bezoek van minister Diependaele reeds het nieuws gebracht dat de uitvoering van een nieuwe fietsbrug op de planning stond. “Door te werken met een brug, wordt de fietsverbinding losgekoppeld van de sluis”, zegt Raf De Wolf, schepen van mobiliteit in Lebbeke. “Ze zal zich meer stroomafwaarts bevinden en hoe ze er concreet zal uitzien, wordt op dit moment uitgewerkt. Er wordt rekening gehouden met de breedte, de hellingsgraad en toegankelijkheid. De brug zal ook een u-vorm aannemen.

Om deze brug te realiseren, wordt gebruik gemaakt van budget voorzien in het relanceplan Vlaamse Veerkracht van de Vlaamse Regering, waardoor heel wat fietsinvesteringen versneld worden uitgevoerd in heel Vlaanderen. In het geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) wordt zo 3,4 miljoen euro voorzien voor deze brug”, zegt Marius Meremans. “We zijn er met N-VA steeds op blijven aandringen dat deze verbinding wel degelijk zou uitgevoerd worden.  Door deze extra investering zal de brug versneld gerealiseerd kunnen worden.”

De voorontwerpen van de brug worden op dit moment gefinaliseerd zodat in de zomermaanden kan afgeklopt worden rond hoe de brug er zal uitzien. Vervolgens kan zo tegen eind dit jaar de aanbesteding gebeuren voor de effectieve bouw ervan.

Onderwerpen