Het is een fenomeen dat we al langer kennen en dat nog steeds van kracht is, de elektrische fiets wint aan terrein. De verkoop van deze fietsen blijft maar stijgen en er worden steeds meer kilometers mee afgelegd.  Goed, want dit betekent dat steeds meer mensen de fiets nemen. Alleen hangt er ook een keerzijde aan vast. We merken namelijk dat er steeds meer ongevallen gebeuren waarbij dergelijke fietsen betrokken zijn. Nog meer, het brengt ook steeds meer letselongevallen te weeg.

Dit  fenomeen is ook bij onze Noorderburen gekend. Het was afgelopen zomer reeds te zien op een reportage van Nieuwsuur (NOS) waar een neurochirurg aan bod kwam die aan de alarmbel trok. Er komen telkens meer oudere mensen in het ziekenhuis te liggen met een ernstig hersenletsel. Een letsel dat had kunnen voorkomen worden mocht de persoon in kwestie een helm gedragen hebben.
Volgens de Fietsersbond van Nederland is dit echter nog geen reden om de helm te gaan verplichten. Volgens hun onderzoek zou een zogenaamde helmplicht er echter toe leiden dat maar liefst 60% minder mensen de (elektrische) fiets zullen nemen. Dit weegt bijgevolg voor hen niet op tegen het verplichten van een helm waarbij het risico tot hersenletsel beperkt wordt.

De fietshelm daadwerkelijk gaan verplichten zou inderdaad wel kunnen leiden tot een averechts effect in het aantal mensen die voor de fiets kiest in plaats van de wagen. Toch is het gebruik van de fietshelm veel veiliger voor iedereen die de (elektrische) fiets neemt. Wanneer de modale zondagse wielerfanaat erop uittrekt, is het bijna de grootste evidentie dit te doen met een fietshelm, toch leeft er bij een groot deel van de bevolking het idee dat dit niet past op een elektrische fiets. Daarom pleiten we dus om deze fietshelm meer te gaan promoten. Er zijn goede voorbeelden van promotiecampagnes in het buitenland.

Tijdens de commissiezitting mobiliteit in het Vlaams Parlement was er reeds een consensus te vinden om hier werk van te maken. Ook de minister sloot zich hier bij aan.

Onderwerpen