“De fietssuggestiestrook in de Denderbellestraat doet ondertussen al enige tijd dienst”, meldt Marius Meremans, schepen van Mobiliteit in Dendermonde. “Er passeren dagelijks zeer veel fietsers. Een verlenging van deze strook richting het centrum van Dendermonde is dan ook nodig om de veiligheid van onze fietsers te garanderen.”

Wat is een fietssuggestiestrook?

Fietssuggestiestroken duiden de positie van de fietser op de rijbaan aan en hebben een sturend effect, zowel naar de fietsers als het overige verkeer. Deze stroken hebben een andere kleur of wegbedekking dan de rest van de rijbaan. Het verschil met een fietspad is de afwezigheid van witte stippellijnen en verkeersborden die de fietsstrook aanduiden.

Enerzijds geeft een fietssuggestiestrook  de fietser een zichtbare plaats binnen het autogerichte wegprofiel waardoor de fietser zich iets assertiever durft op te stellen en waardoor die minder naar de greppel wordt verdrongen. Anderzijds heeft  ze het doel om automobilisten attent te maken op de mogelijke aanwezigheid van fietsers. Bovendien wordt de rijbaan visueel smaller gemaakt, wat automobilisten ertoe aanzet hun snelheid aan te passen.

Wat met de parkeerplaatsen?

We willen uiteraard vermijden dat voertuigen parkeren op fietssuggestiestroken. Net zoals op andere trajecten met fietssuggestiestroken in Dendermonde wordt vrij parkeren daarom omgezet naar vaste parkeerstroken, de fietssuggestiestrook wordt naast deze parkeerstrook geschilderd. De invloed op het parkeerregime in voornoemde straten blijft relatief beperkt. Voor de inplanting van deze parkeerstroken werd uitgegaan van de huidige parkeertrend.  Enkel in de Boonwijkstraat ter hoogte van de Diepestraat wordt een parkeerverbod ingevoerd ten gunste van een veilige en vlotte doorgang voor auto’s én fietsers nabij de overweg. Mensen die daar nu regelmatig parkeren verwijzen we door naar de Diepestraat, daar is voldoende ruimte en wordt het andere verkeer niet gehinderd. In de Paardentrapstraat  wordt het parkeerverbod ter hoogte van Paardentrapstraat 27 en Burgemeester Portmanslaan 81 een beetje uitgebreid om de passeersituatie van het verkeer te verbeteren.

Het voorstel wordt op 6 juli ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De vaste parkeerplaatsen en fietssuggestiestroken zouden in juli-augustus aangebracht worden.

Onderwerpen